Stöd vårt internationella arbete

Våra samarbeten för internationellt bistånd

Samarbete mellan olika aktörer är nödvändigt för att lyckas med global fattigdomsbekämpning. Det förenklar samordning, ökar lärandet och gör det möjligt att genomföra större insatser som kan hjälpa fler människor till ett bättre liv.

Fokusländer - nära samarbete

Våra viktigaste partners är Frälsningsarmén i det globala Syd där utvecklingsinsatserna genomförs. För att effektivisera arbetet och bygga kapacitet på lång sikt och genomföra så stora insatser som möjligt efter våra resurser har vi valt att fokusera på två länder. Kenya och Malawi.

Frälsningsarmén i Kenya

Kenya ligger i östra Afrika vid kusten med 50 miljoner människor. Landet har ett mångsidigt landskap med höga berg, störa sjöar tropisk kuststräcka och varmt torrt inland. Tre fjärdedelar av kenyanerna är jordbrukare i någon mån, både för individen men också exporten. Trots en god utveckling för landet efter sin självständighet på 60-talet är fattigdomen ändå utbredd. Många lever i extrem fattigdom och landet tar emot mycket bistånd. Eftersom Kenya är beroende av jordbruk är landet extra känsligt för extrem torka eller hårdna regnperioder.

Frälsningsarmén Kenya startades redan i början av 1900-talet och har en stark närvaro i landet idag. Vi har har ett uttalad samarbete med Kenya sedan tio år och arbetar aktivt med jordbruk och vattenprojekt. Lika väl som regionala samarbeten med andra Frälsningsarméns projektkontor i regionen för att öka samarbetet och utbyta lärdomar. 

Frälsningsarmén i Malawi

Malawi är en inlandsstat i sydöstra Afrika och består av högland och den stora sjön Malawisjön. Malawi är en av de fattigaste länderna i världen med utmaningar som extrem torka, korruption och svåra sjukdomar. Därför är utvecklingssamarbeten en nödvändighet. Malawi är till största delen ett jordbruksland, där 84 procent av befolkningen lever på landsbygden och ungefär 11 miljoner människor arbetar med småjordbruk. Jordbruket står för mer än en tredjedel av BNP och 90% av exporten. Småjordbruken bidrar med 75% av maten i landet och använder 5,3 miljoner hektar jordbruksmark. Majs, kassava, sötpotatis, ris, durra, jordnötter och linser är viktiga grödor Därför är det positivt att se ett upparbetat samarbete mellan oss och  Frälsningsarmén i Malawi. Detta samarbete pågått i åtta år och genererat god utveckling på plats.

Tack vare dessa samarbeten har Svenska Missionsrådet finansierat projekt i både Kenya och Malawi genom Frälsningsarméns internationella enhet. Det har gett regionerna större möjligheter att utöka projekten och utvecklas ytterligare.

Frälsningsarméns givarländer

Frälsningsarmén i Sverige samarbetar mycket nära med Frälsningsarméns projektkontor i andra länder för att finansiera utvecklingsinsatser tillsammans så att de blir så stora som möjligt och kan hjälpa fler människor. Dessa är:

  • Australien
  • Holland
  • Kanada
  • Norge
  • Schweiz
  • Storbritannien
  • USA (SAWSO, Salvation Army World Service Organisation)

Nationellt 

Svenska Missionsrådet (SMR) - är en paraplyorganisation på kristen grund som samarbetar med kyrkor och organisationer nationellt och internationellt. De jobbar för en hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. SMR får finansiellt stöd från Sida och hjälper därmed deras medlemsorganisationer att rapportera och bedriva projekt i enlighet med de strukturer som behövs. 

Svenska civilsamhällets organisationers nätverk för katastrofreducering och resiliens (SNRK) är ett nätverk sammansatt av organisationer inom det svenska civilsamhället som arbetar med humanitära insatser och långsiktiga utvecklingsinsatser. De primära syftet är att främja resiliens och vara en samlad röst kring detta arbetssätt från det svenska civilsamhället.

Internationella högkvarteret

Frälsningsarmén är en internationell organisation som finns i över 130 länder. Även det fattigdomsbekämpande arbetet är ett omfattande samarbete över landsgränser. För att organisera detta samordnar det internationella huvudkontoret i England (Salvation Army International Headquarters) allt internationellt biståndsarbete. Det finns olika avdelningar för olika områden: 

  • International emergency services (IES) - samordnar akuta insatser i katastrofer över hela världen. Här bidrar Frälsningsarmén från flera länder finansiellt och med personal för att göra det så effektivt som möjligt. 
  • International Development Services (IDS) - finns till för att stötta Frälsningsarmén i utvecklingsländer primärt. Detta inkluderar också att hjälpa till med projekt som organiseras på plats. 

Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR) är ett nätverk för att arbeta med katastrofreducering. I den sortens arbete är samordning och nätverk viktigt för att vara så effektivt som möjligt.