Jordbruk och matsäkerhet

Ingen ska behöva vara hungrig. Det är ett grundläggande mål för fattigdomsbekämpning. Trots framsteg skapar klimatförändringarna och rådande pandemi stora problem, särskilt i de länder som redan kämpar med fattigdom. Därför fokuserar vi på att bekämpa hungersnöd med hjälp av nya jordbruksmetoder för att skapa en trygg framtid för alla.

Stora framsteg har gjorts för att minska hungern i världen men fortfarande lever 850 miljoner människor hungriga. Undernäring är särskilt problematiskt för barn, unga och gravida och en femtedel av barn under fem år lider av tillväxthämning på grund av detta.

Med de rådande klimatförändringarna finns det nya utmaningar med att skapa säker tillgång till mat. Utarmade jordar gör skördarna mindre. Torka och svåra regnperioder kan slå ut en skörd för en säsong vilket kan göra en region i akut nöd efter mat. Därför fokuserar Frälsningsarmén på jordbruksprojekt som genererar matsäkerhet.

Conservation agriculture och resiliens

Projekt för hållbart jordbruk och matsäkerhet handlar primärt om att organisera lokala bönder, bygga ägandeskap och förmedla nya metoder för att bedriva jordbruk på ett klimatsäkert och ekologiskt sätt. Detta sker genom byutvecklingskommittéer som samlar alla bönder som bor i ett mindre samhälle. Deltagarna är en del av projekten och är med och formar arbetet. Läs mer om lokalt ägandeskap i projekten.

En hand som håller i en grön växt på marken.

Dessa grupper får bland annat utbildning i en teknik som heter Conservation Agriculture och Farmin God's Way som säkrar skörden trots klimatförändring eller utarmade jordar. Det finns även lån- och spara-grupper som fungerar som en liten bank så att det är enkelt för individen att kunna göra nödvändiga inköp.

Frälsningsarméns projekt för hållbart jordbruk och matsäkerhet använder sig av konceptet resiliens för att skapa anpassningsbar och hållbar förändring oavsett utmaning. Tillgången till vatten är viktig för dessa projekt, därför finns det ofta även en anslutning till WASH projekt som handlar om vatten och sanitet

Kvinnors rättigheter

I Malawi är det oftast kvinnor som gör merparten av arbetet med jordbruket men männen i familjen som hanterar det finansiella. Överlag är det stor inkomstskillnad mellan män och kvinnor trots ökad effektivitet i jordbruket i Malawi under de senaste fem åren. Det finns en klar utmaning med att inkludera kvinnor i alla delar av frågor som rör jordbruk och ge dem möjlighet att påverka. Därför har Frälsningsarmén i Malawi och Sverige bestämt att särskilt vakta kvinnors rättigheter och rätt att påverka genom att garantera att alla byutvecklingskommittéer har en kvinna i ledningen.

En av dem som är med i projektet är Mrs Banda. Redan tidigare odlade hon majs på ett stort fält, och hade deltidsanställda till hjälp för att skörda. Efter att hon fått lära sig de nya metoderna bestämde hon sig för att prova dem på ett mindre fält,men för säkerhets skull fortsatte hon med det gamla sättet på det större fältet. När det blev dags att skörda kunde hon konstatera att ett lika stort område som tidigare givit 150 kg majs nu istället gav 450 kg.

Från hunger till överskott i Malawi

Mr Kennedy Pelemu är en av 6834 bönder som är del av projektet Foundations for Farming i Malawi. Innan han tog del av projektet hade han svårt att få skörden att räckta till familjen. Genom projektet deltog han i de utbildningar om hållbart jordbruk som erbjöds och prövade de nya teknikerna. Nästa skörd blev mer än tillräcklig för att ha mat åt hela familjen fram till nästa skörd. Det blev även majs över som han sålde på den lokala marknaden och använde inkomsten för att kunna betala skolavgiften för deras barn.

En kvinna och en man från Malawi visar hur kål har vuxit på familjens lilla odlingslott.
Pelemu från Malawi visar hur fin hennes kål har blivit på familjens lilla odlingslott.

Efter denna framgång uppmuntrade Mr Kennedy sin fru att också börja odla majs. De konstaterade att hennes odling gav ännu bättre skörd. På två år gick Mr och Mrs Pelemu från att inte ha tillräckligt med mat till ett överskott som ger dem matsäkerhet och möjligheten att sälja och utvecklas ytterligare. Överskottet skapar en trygghet för familjen om det skulle bli extrem torka ett år eller om andra extrema omständigheter skulle påverka skörden. Familjen berättar att de kommer fortsätta med samma odlingsteknik som de lärt sig även efter att projektet är avslutat.

Våra aktiva projekt inom jordbruk och matsäkerhet

LIFE Malawi

Bättre odlingsmetoder som hanterar klimatförändringar, tillgång till dricksvatten och finansiella självhjälpsgrupper är kärnan i LIFE-projektet i Malawi - förkortningen står för ”Försörjningsförbättring och starka jordbrukare”. 4 500 bönder, där majoriteten är kvinnor, deltar i det treåriga projektet som började i juli 2023.

ACE Kenya

Projektet som genomförs mellan 2024-2027 på sex platser i västra Kenya syftar till att stärka matsäkerheten och motverka hunger. 2 250 lantbrukare skall få stöd i att utveckla jordbruket genom olika klimatsmarta metoder då regionen drabbats av både torka och översvämningar. Särskilda åtgärder skall stödja kvinnor att få inkomster bland annat genom spargrupper. Även trädplantering ingår i projektet vilket stärker biodiversitet och ökar kolinlagring vilket också minskar växthusgaser. Utöver detta innehåller projektet inkomsthöjande aktiviteter inom djurhållning. Till exempel grisskötsel, uppfödning av höns och biodling vilket också hjälper till att diversifiera inkomsterna så att man inte är beroende av enstaka inkomstkällor.

WASH - Food Security & Resilience Program - Kenya & Malawi

I Malawi och Kenya påbörjades 2024 ett program för vatten, sanitet, hygien och matsäkerhet. Programmet kommer att pågå i 5 år och riktar sig till fattiga och marginaliserade bönder, varav majoriteten kvinnor, som organiserat sig i grupper. Viktigt är att bygga upp motstånds- och återhämtningsförmåga för när man drabbas av svårigheter som exempelvis torka, översvämningar, erosion, sjukdomar, våld, kriminalitet och korruption. Programmet genomförs med stöd från Frälsningsarmén i Australien, Schweiz och Sverige.

Var med och skapa matsäkerhet i världen 

  • För 50 kr hjälper du en familj med gödning 
  • För 70 kr ger du ett barn mat i en vecka 
  • För 500 kr gör du en familj på sex personer matsäker långsiktigt.

Swish 9006990

Plusgiro: 90 06 99-0