Stöd vårt internationella arbete

Rent vatten och sanitet

Tillgången till rent dricksvatten och goda system för att hålla hygien är en av de största utmaningarna i vår tid. De framsteg som har gjorts har snabbt påverkats av klimatförändringar och fattigare länder drabbas värst där kvinnor och barn är särskilt utsatta. Att säkra tillgången till vatten är även grundläggande för att kunna sköta sitt jordbruk och få den man man behöver i många länder.

Två miljarder människor dricker förorenat vatten världen över och 3,6 miljarder människor har inte tillgång till bra sanitet (Unesco/Unicef 2021).

På grund av förorenat dricksvatten, dålig sanitet och tillgång till möjligheter att tvätta händerna dör 700 barn under 5 år om dagen vilket kan undvikas om alla hade tillgång till rent vatten och sanitetsfaciliteter (Unicef 2021).

Klimatförändringarna skapar även ytterligare problem i tillgången till vatten, särskilt i redan utsatta länder. Torka eller långa regnperioder förstör möjligheten till dricksvatten eller sanitetsfaciliteter. Därför behövs nya metoder och mer kunskap för att säkerställa detta världen över. Du kan läsa mer Frälsningsarméns arbete med miljörättvisa.

Barn är särskilt utsatta  

Hälften av världens skolor har inte tillgång till friskt vatten eller sanitetsfaciliteter (WHO/UNICEF 2020). Detta påverkar miljontals barns skolgång då sjukdomar blir vanligt förekommande. Det påverkar särskilt unga flickor när de får sin första mens. Från de projekt vi stöttar i delar av södra Afrika vittnar föräldrar om att deras barn missat mycket skola då de blivit sjuka om och om igen. Tack vare de sanitetsprojekt som bedrivs kan de vara mer i skolan och då säkras deras skolgång och framtida möjligheter förbättras.

Pauline missar inte skolan längre

I Paulinas skola fanns det bara toaletter som var gemensamma med pojkarna och de var i väldigt dåligt skick, utan tak och smutsiga golv. Det fanns inte heller någonstans att tvätta händerna. Paulina och många av hennes vänner missade därför mycket av skolan eftersom de ofta blev magsjuka eller fick infektionerna i fötterna. För Paulina var det också svårt när hon fick sin mens eftersom toaletterna var delade och hon inte riktigt visste hur hon skulle göra.

I projektet WASH i Kenya får 69 skolor med 500 barn i varje skola lära sig personlig hygien i en så kallad Health Club. Paulina gillar detta mest på projektet samt matprogrammet som har hjälpt hennes koncentration och därmed betyg.

– När vi har fått mat i skolan är det lättare att koncentrera sig på lektionerna. Min mamma har inte tillräckligt med pengar för att ge mig och min syster mat och skolsaker som uniform och böcker. Så nu när jag får mat i skolan kan jag istället köpa dessa saker till mig och min syster, säger Paulina.

Toaletter och vattentankar för grundskolan Kyumbini

Tillgången till frisk dricksvatten och sanitetsfaciliteter var lågt runt skolan Kyumbini men sedan Frälsningsarmén i Sverige och Kenya startade projektet Kenya WASH har det skett stora förändringar. I filmen nedan berättar Margret Musumbi om förändringarna som har skett och om det goda lokala engagemanget som finns.

Vi vill säkerställa tillgången till bra dricksvatten genom till exempel vattentankar. De innebär också upprustning och utbildning om sanitet. Projekten bygger välfungerande toaletter och utbildar om hur man ska tvätta händerna för att undvika sjukdomar. Dessa vattenprojekt är till stor del belägna tillsammans med skolor. Kunskap om sanitet skapar påverkar alla de familjer och byar som har barn i skolorna. Tillgången till vatten är inte endast viktigt för individens hälsa utan även för att kunna bedriva hållbart jordbruk. Därför har dessa vattenprojekt ofta också ett fokus på hållsbart jordbruk där de långt gående effekterna blir matsäkerhet för hela familjer. Vattenprojekt kan även vara att ge de fattigaste i Rumänien tillgång till att tvätta kläder och duscha. Det är även projekt i Kina för att lägga nya vattenledningar till mindre byar i bergen.

Vårt aktiva projekt för vatten och sanitet

WASH -  Food Security & Resilience Program - Kenya & Malawi

I Malawi and Kenya påbörjades 2024 ett program för vatten, sanitet, hygien och matsäkerhet. Programmet kommer att pågå i 5 år och riktar sig till fattiga och marginaliserade bönder, varav majoriteten kvinnor, som organiserat sig i grupper. Viktigt är att bygga upp motstånds- och återhämtningsförmåga för när man drabbas av svårigheter som exempelvis torka, översvämningar, erosion, sjukdomar, våld, kriminalitet och korruption. Programmet genomförs med stöd från Frälsningsarmén i Australien, Schweiz och Sverige.

Hjälp oss gräva brunnar och skapa rent vatten 

  • Swish: 9006990
  • Plusgiro: 90 06 99-0