Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Socialt arbete med stor bredd

Behoven av hjälp tycks oändliga i vårt land. Allt fler befinner sig i akut hemlöshet, den psykiska ohälsan bland unga ökar och substansberoendet går ner i åldrarna. Många äldre lider av ensamhet och ansträngd ekonomi. Människor köps och säljs som varor. Frälsningsarméns breda sociala arbete kan göra skillnad.

Frälsningsarmén är en kyrka med ett brett socialt arbete som riktar sig till människor som har det svårt på olika sätt. Grunden till utsatthet är ofta fattigdom, som i sig kan höra ihop med psykisk eller fysisk ohälsa och ibland med alkohol-eller drogmissbruk. Under året har man i en kommunikations- och insamlingskampanj samlat problembilden och vad Frälsningsarmén vill göra på området under namnet "Sätt punkt för utsattheten."

"Vi vill lyfta fram hur verkligheten ser ut"

— Vi gör detta utifrån våra kristna värderingar och vi ser människan bakom utsattheten. Vi har en bred verksamhet där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Det känns viktigt för oss att lyfta fram hur verkligheten ser ut. Den är inte alltid uppmuntrande. Men vi vill också ingjuta hopp om att det finns hjälp att få, säger Christine Samuelson, varumärkesansvarig på Frälsningsarmén.

24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet

En ökad andel yngre människor, kvinnor, pensionärer, utlandsfödda och papperslösa lever i akut hemlöshet. Fler söker hjälp på Frälsningsarméns akutboenden, institutioner eller kårer. De som söker hjälp lider av en större psykisk ohälsa och far mer illa än tidigare.

— Det mest anmärkningsvärda är att 24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet, detta trots att Barnkonventionen lyfter fram barns rätt till en skälig levnadsstandard. Att det dessutom är så många fler utlandsfödda som lever i hemlöshet är tecken på ett dåligt fungerande integrationsarbete, säger Per-Uno Åslund, metodstödjare för sociala institutioner och förskolor på Frälsningsarmén.

Stödet till personer i hemlöshet

Stödet till personer i hemlöshet handlar bland annat om nattlogi på ett akutboende samt långsiktiga stödboenden där man får hjälp att ta tag i missbruk, psykiska problem och ekonomiska svårigheter. På de sociala dagcentren erbjuds mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och även rådgivning, samtal och gemenskap. Akuta insatser, proaktivitet och långsiktighet går hand i hand.

Allt fler ekonomiskt utsatta familjer

Allt fler barn lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. Mest utsatta är barn till ensamstående föräldrar, unga föräldrar, föräldrar med utländsk härkomst och asylsökande. Dessa barn blir oftare utsatta för mobbning, når sämre resultat i skolan och saknar meningsfull fritidsysselsättning. Allt fler av de unga oroar sig för familjens ekonomi.

Hur Frälsningsarmén hjälper ekonomiskt utsatta

Frälsningsarmén erbjuder utsatta ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort på mat och hjälp med att täcka vissa utgifter. Idag driver Frälsningsarmén verksamheter för barn och unga på omkring 50 orter. Kollon, fritidsaktiviteter till låg kostnad, scouting, tjejkvällar, pyssel och orkesterverksamhet, öppna förskolor och stödboenden, utflykter och fotbollsträning är några exempel. Läs mer om vårt arbete för barn, unga och familjer här.

Psykisk ohälsa ökar

Sveriges befolkning generellt lever i materiellt välstånd. Men på insidan mår vi däremot sämre. Den psykiska ohälsan och konsumtionen av antidepressiva medel stiger hos såväl vuxna som barn. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Den enskilt största gruppen som mår dåligt är unga kvinnor i åldern 18-24 år, enligt rapporter från Socialstyrelsen.

— Det är framförallt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av psykisk ohälsa. Unga som mår dåligt är ofta tonåringar som uppfattar familjens ekonomi som dålig, säger Ewa-Marie Kihlagård, metodstödjare för barn och ungdom på Frälsningsarmén.

Hjälp för dem som lever i psykisk ohälsa

Frälsningsarmén erbjuder en rad möjligheter till hjälp för dem som lever i psykisk ohälsa. Exempel är utrednings- och behandlingshemmet/ HVB-hemmet FAM-huset i Fristad, stödboendet Locus i Stockholm för unga, tre skyddade boenden för kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer och skydd för dem som fallit offer för människohandel.

— I verksamheterna finns vuxna som fångar upp barn och unga som lever i utsatthet, till exempel de med föräldrar som missbrukar. Personalen kan därmed bistå med psykosocialt stöd genom sin närvaro och genom samtal, säger Ewa-Marie Kihlagård.

Allt detta sker dessutom i en trygg miljö då alla som kommer i kontakt med barn och unga inom Frälsningsarméns verksamheter går utbildningen ITH, I trygga händer. Den omfattar Frälsningsarméns riktlinjer för att alla former av övergrepp ska förebyggas och förhindras.

Människohandeln i Sverige

Runt om i vårt land finns människor som lurats till Sverige för att hamna i prostitution, tiggeri och arbete under slavlika förhållanden. Människohandel är en marknadsdriven kriminell bransch som bygger på principerna om utbud och efterfrågan via makt, bedrägeri eller tvång. Navet är efterfrågan på billig arbetskraft och sexuella tjänster. Fattiga, asylsökande, papperslösa och ensamkommande unga är särskilt utsatta.

Frälsningsarméns arbete mot människohandeln

— Sedan år 2014 har Frälsningsarmén i Sverige lagt stor vikt vid att arbeta mot människohandel. Via strategier, sakkunnighet och proaktivitet har vi blivit en viktig aktör i frågan, säger Madeleine Sundell, människorättsjurist och Frälsningsarméns representant i frågor kring människohandel. Läs om vårt arbete mot människohandel.

Förebyggande arbete sker genom information, utbildning och opinionsbildning gentemot och tillsammans med allmänhet, organisationer, kyrka, polis, myndigheter, handel och politiker. De utsatta får hjälp genom till exempel uppsökande verksamhet på öppna sociala center, skyddad akutmottagning, samtalsstöd, språkträning, juridisk rådgivning och terapi. Via utslussning och eget boende är det också viktigt att kunna komma tillbaka in i samhället efter ett liv som utsatt.

EU-projektet Safe Havens är ett samarbete mellan Frälsningsarmén och barnrättsorganisationen ECPAT i Holland. På olika platser etablerar vi så kallade "säkra hamnar". Det är specialiserade boenden med särskilt socialt stöd. Där kan de drabbades liv reintegreras i lokalsamhället, säger Madeleine Sundell.

På detta och flera andra sätt blir Frälsningsarméns breda sociala arbete en upprättelse för människor till kropp, ande och själ - ett sätt att sprida räddning, läkedom och Kristi ljus i mörkret. Det finns ett stort hopp. Det går faktiskt att förändra bilden och återerövra människovärdet för de drabbade.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Sätt punkt för hemlösheten - Swisha "Punkt" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr -Mellanmål att ta med
  • 100 kr - Ger mössa och vantar
  • 250 kr - Ger en varm jacka

Artikeln publicerades i tidningen Stridsropet nr 4 - 2018.

Publicerat: 2018-09-24Skriv ut