Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Mseto vatten- och sanitetsprojekt

På Kenyas landsbygd stödjer vi insatser att bygga toaletter, förbättra tillgången till rent vatten, utbilda 15 000 barn i skolåldern i personlig hygien och sprida kunskap om hållbara jordbruksmetoder till barnens familjer.

Projektets mål är att skapa en bättre framtid genom att förbättra tillvaron i skolan för elever i grundskoleålder på landsbygden i östra och centrala delar av Kenya. Detta görs genom att förbättra hygienen och saniteten i skolor, hem och bostadsområden.

Sjukdomar och försämrad närvaro i skolan

Rent vatten och fungerande sanitet är en nödvändighet för god hälsa och utveckling i ett land. En kraftig ökning av antalet elever i Kenyas skolor har gjort att de sanitära faciliteter som finns inte räcker till, och skapar problem med sjukdomar och försämrad närvaro.

Drabbar främst flickor i puberteten

Detta drabbar framför allt flickor när de kommer in i puberteten och bristande hygienfaciliteter gör det svårt för dem att sköta sin hygien och leder till att de i högre grad stannar hemma från skolan.

Det är även flickorna som oftast är ansvariga för att hämta vatten vilket innebär att de missar viktig undervisningstid.

Projektet är verksamt i 40 skolor på landsbygden i Kenya och bygger bl a fungerade toaletter för pojkar och flickor, förbättrar tillgången till rent vatten och utbildar i hur man förbättrar sin hygien.

Detta skapar en säkrare och mer hälsosam tillvaro i skolorna för barnen vilket bådar gott inför framtiden. Projektet har en stark lokal förankring och barnens föräldrar deltar också genom att hjälpa till med renoveringen av skolorna. De deltar även i workshops om hygien vilket hjälper till att säkerställa att barnens goda nya vanor fortsätter även i hemmet.

Projektnamn: Mseto WASH

  • Plats: Sydöstra Kenya 
  • Längd: 5 år
  • Storlek: 110 000 personer, 3 600 000 kr
  • Finansiering: Svenska missionsrådet 

Vill du stödja vårt arbete?

Ge en gåva till Pg 90 04 80-5 och märk betalningen "Projektfonden".

Publicerat: 2014-01-23Skriv ut