logotype

Torp program 19-23 juni 2024

Föreläsningar med mera under Torp av och med representanter från Frälsningsarmén:

Onsdag 16.00

Människohandel i Sverige – vågar vi se och agera?

Marija Sunnliden, föreståndare för arbetet mot människohandel i Helsingborg

Kremena Hultby, utvecklingsstrateg mot människohandel

Plats: Stallbackstältet

 

Torsdag 16.00

Goda nyheter för hela världen

Henrik Bååth, officer och personalchef, medverkar

Plats: EFK Världen-tältet

 

Torsdag 22.00

Konsert i Ladan

Vasa band & Vasa Gospel

Plats: Ladan

 

Fredag 14.00

Det får bara inte hända… om förebyggande arbete mot övergrepp bland barn och unga

Anna-Maria Tuftström, samordnare för Frälsningsarméns arbete I Trygga Händer

Plats: Gårdstältet

 

Fredag 14.00

Micro Churches – små, missionella och kontextuella

Hanna och Chris Mingay, kåransvariga i Helsingborg

Mark Cotterill, nationellt metodstöd för pionjärt arbete

Plats: EFK världen-tältet

 

Lördag 10.30

Frälsningsarméns samling på Torp: ett förvandlat liv!

Plats: Tonårstältet

 

Lördag 14.00

Multikulturell församling i Västerås – a work in progress

Alejandro Gallardo, kårledare Västerås.

Plats: Stallbackstältet

 

Lördag 16.00

Vägen ut

Kjell Karlsten och Anders Eriksson, ledare Home Stockholm, en församling inom Frälsningsarmén i nära samverkan med LP-verksamheten

plats: Parktältet

 

Lördag 16.00

Porren – vi måste våga prata om den

Johanna Lindhult och Rickard Berle, Starta om, Frälsningsarméns arbete för människor i porrberoende

Plats: Hedins coffeeshop

 

Lördag 19.00

Kvällsmöte i Ladan

Johanna Samuelsson, kårledare Halmstad, predikar

Tema: Mitt hjärtas fröjd & eviga längtan – Jesus är den enda sanna glädjen

Plats: Ladan