logotype

Stötta flyktingmottagandet i Lettland

Flyktingar från Ukraina fortsätter att strömma till Lettland - din gåva möjliggör våra hjälpinsatser på plats. Vi tror på handling.

Ge en gåva till de som drabbats av kriget i Ukraina