Stödboenden

Frälsningsarmén har ramavtal med kommuner för stödboenden för hemlösa och missbrukare.