Skyddade boenden

Frälsningsarmén har ramavtal med kommuner för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer och människohandel. 

Frälsningsarmén kommer dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de drabbade kvinnorna, barnen och männen på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Rent konkret bekämpar vi människohandeln med förebyggande, praktiska och återintegrerande insatser.