Om projektet

Materialet med namnet ”Lär känna Sverige och lär dig svenska” är utformat för att tillgodose den typ av kunskap som den i asylprocess här är i behov av. Hänsyn tas även till kvinnornas olika förkunskapsnivåer. Innehållet är uppdelat på tolv teman och lika många övningshäften och syftet är att deltagarna genom att lära sig om det svenska samhället får språket på köpet. Ämnesområdena rör bland annat hälsa, arbete och skatt, boende och utbildning. Några frågor som tas upp är svartjobb, kvinnlig könsstympning och pappaledighet. 

Ett gäng glada kvinnor som sitter på en gräsmatta och tittar in i kameran.

Om oss

I 24 år har kvinnor i asylprocess kunnat delta i gemenskap och aktiviteter på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla. Där lär de sig om det svenska samhället och förbättrar sina språkkunskaper. Nu lanseras ett beställningsbart undervisningsmaterial anpassat för målgruppen.

Några vuxna som sitter vid bänkar i ett klassrum. Längst fram sitter det en kvinna som antecknar.

Projektledarens introduktion

Materialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är i mångt och mycket en framväxande tanke, en dröm, flera människors goda arbete och en handfull människors förmåga att sätta det på pränt. Det är tänkt vara en dörröppnare till en framtid och till ett nytt liv.

En person som sitter vid ett bord och skriver i en kalender. På bordet står det en dator och en kaffemugg.

Författarens tankar

Målet för vår undervisning och vårt material är inte i första hand att deltagarna ska lära sig svenska, utan att de ska få ett fungerande vardagsliv i Sverige. Att behärska språket är förstås en viktig del av det, men det är också mycket mer än så.

Tre element för språkutveckling. På bilden står det "Landet Sverige" och en pil som pekar mot nästa text "Svenska språket". Slutligen pekar en pil mot texten "Deltagarnas livssituation".

Språkutvecklande samhällsorientering

”Lär känna Sverige - och lär dig svenska” är ett undervisningsmaterial för språkutvecklande samhällsorientering med den asylsökandes livssituation som utgångspunkt.

Deltagarhäften från "Lär känna Sverige och lär dig svenska".

Presentation av alla teman

"Lär känna Sverige" består av tolv olika teman. Se en kort presentation av dem här.

En bild med en portfölj, papper, penna, en klocka, en kaffemugg, ett brev, en mobiltelefon och en dator.

Meningsfullt, konkret och vardagsnära

Undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” utgår från vardagsnära situationer som asylsökande kan känna igen sig i och möta i sin egen vardag.

Några vuxna som sitter vid bänkar i ett klassrum. Längst fram sitter det en kvinna som antecknar.

Vem? Vad? Hur? Varför?

Lärarhandledningen till varje tema utgår från de klassiska didaktiska frågorna.

Till vänster: En kvinna som har handen på ett utbildningshäfte. Till höger: En kvinna som håller i en uppslagen bok och ler mot kameran.

Hur språket byggs upp i materialets teman

I undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är själva grundidén att vi lär oss svenska genom att lära oss om Sverige.

Ryggtavlan på en kvinna med Frälsningsarméns sköld på sin jacka. Hon sitter på huk och samtalar med en mamma och hennes son.

Att reflektera över sitt lärande

Att reflektera över vad man lärt sig är bra både för den lärande som får tänka igenom det temat handlat om och fundera på vad man fått med sig av nya tankar, förmågor och kunskaper.