Lärarhandledningen till varje tema (som du hittar under rubriken ”Tolv teman”) utgår från de klassiska didaktiska frågorna:

  • VEM ska lära sig?
  • VAD ska man lära sig?
  • VARFÖR ska man lära sig detta?
  • HUR ska man lära sig detta?

VEM? (Målgrupp)

Undervisningsmaterialets målgrupp är tydlig: Det är skapat för asylsökande som väntar på Migrationsverkets beslut om de ska få uppehållstillstånd eller inte. Asylsökandes behov och livsvillkor är utgångspunkten för det urval som gjorts i detta material. Materialet kan dock i stora delar även användas för nyanlända som redan fått uppehållstillstånd i Sverige eller andra nysvenskar som bott längre tid i Sverige.

VAD? (Innehåll)

Tolv olika områden bearbetas i materialet. I varje tema har det gjorts ett urval av några för en asylsökande relevanta delar att lära sig. I lärarhandledningarna finns målet med varje del definierat samt några punkter som vi hoppas att deltagarna ska få möjlighet att lära sig när man jobbar med temat.

VARFÖR? (Syfte)

I presentationstexten av varje temas lärarhandledning finns också en förklarande text om varför just detta innehåll är viktigt och relevant för en asylsökande som är ny i Sverige. 

HUR? (Metoder)

Lärande kan gå till på många olika sätt och vilka metoder som skapar mest lärande är väldigt individuellt. Därför är det viktigt att använda varierade metoder för att lära. Den som leder ett lärande med en grupp har som uppgift att skapa bra villkor och goda förutsättningar för att lärande ska ske just hos de individer man har i sin grupp.  

I materialets deltagarhäften, i lärarhandledningen till varje tema under rubriken ”Hur arbetar man med deltagarhäftet?” och under rubriken ”Fler metoder” får lärare och andra som leder lärandet en mängd olika metodtips om hur man kan jobba med innehållet i varje tema. Eftersom undervisningsmaterialets temahäften inte har en specifik språklig nivå, utan är tänkt att kunna anpassas utifrån olika språkliga nivåer så är det meningen att läraren anpassar metoderna utifrån hur mycket svenska gruppen har. Materialet i deltagarhäftena är att betrakta som ett smörgåsbord att plocka ur. Läraren väljer vilka delar av materialet som hen vill använda som kan fungerar för just den gruppens nivå och behov.