Att reflektera över sitt lärande

Varje deltagarhäfte avslutas med att ställa frågan ”Vad har jag lärt mig?” Det finns till för att deltagarna ska få stanna upp och fundera över sitt lärande utifrån tre meningar:

  • Tre saker som jag har lärt mig
  • Två saker som är svåra att förstå
  • En sak som jag vill lära mig mer om

Detta kan göras muntligt eller skriftligt utifrån deltagarnas förmåga och vad som passar bäst för gruppen. Det kan göras enskilt eller i grupp.

Att reflektera över vad man lärt sig är bra både för den lärande som får tänka igenom det temat handlat om och fundera på vad man fått med sig av nya tankar, förmågor och kunskaper. För läraren är det också ett bra tillfälle att lyssna in vad som nått fram till deltagarna, men också vad man behöver jobba vidare med i kommande lärsituationer.