Hur språket byggs upp i materialets teman

När man lär sig språk övar man upp flera olika färdigheter:

  • Att bygga upp ett ordförråd.
  • Att förstå när man lyssnar.
  • Att förstå när man läser.
  • Att bli förstådd när man pratar.
  • Att bli förstådd när man skriver.

I undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är själva grundidén att vi lär oss svenska genom att lära oss om Sverige. I varje tema bygger vi upp ordförrådet genom att lära oss de ord som är förekommer i temats innehåll. Vi jobbar exempelvis med verb som är viktiga i temats kontext och tränar tempusformerna av dem i meningar som också samtidigt innehållsmässigt lär oss om hur livet och samhället fungerar i Sverige.

Varje tema innehåller några olika delar. I den första delen lär vi oss viktiga ord, begrepp och fraser som hänger ihop med temats innehåll. I övriga delar i temat fokuserar det ofta på mer innehållsmässigt lärande kopplat till hur Sverige fungerar och deltagarnas livssituation.

Vi jobbar med någon grammatisk del i varje tema, men tanken är inte att i första hand lära ut grammatiska termer. Användbarheten för att kunna producera tal och skrift är i fokus i det här undervisningsmaterialet, eftersom målet är att stödja lärande i vardagssvenska. Grammatiken hjälper oss att se mönster i språket svenska som vi sedan kan använda i olika sammanhang när vi försöker prata eller skriva på svenska. Många grammatikövningar i detta undervisningsmaterial blir därför ett sätt att lära sig betydelsen av orden samtidigt som man tränar grammatik och dessutom lär sig mer innehållsmässigt om Sverige.

Eftersom det är ett stort antal texter i varje temahäfte så får deltagarna många tillfällen att träna sin läsförståelse. Många texter kan vara svåra att förstå för nybörjare. Läraren måste jobba mycket med ordkunskap för att texternas viktiga innehåll ska komma fram. Det är ofta bra att börja med att förenkla texterna språkligt och kanske jobba med dem mer visuellt med bilder och föremål, utnyttja kroppsspråket, rita på tavlan eller kanske dramatisera innehållet i ett enkelt rollspel. Sedan kan man läsa texter som de står i temahäftet och därmed jobba mer med hur meningarna är uppbyggda.

Det finns flera muntliga övningar i temahäftena som kan göras parvis, i mindre grupper eller tillsammans med alla i gruppen. Att öva upp sin förmåga att prata på svenska så att andra förstår är nödvändigt. Många vuxna förstår mer när andra pratar än vad de kan uttrycka själva, så därför behöver alla få många chanser att få träna sig i att formulera sig begripligt i tal.  I materialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” får deltagarna många möjligheter till att utveckla sin muntliga kommunikation i samtal om viktiga frågor kring ett relevant innehåll.

De muntliga övningarna kan också göras skriftligt. Att lära sig att skriva begripligt och grammatiskt korrekt är en komplicerad process. Att få hjälp med skrivmallar där början på meningen redan finns utskriven i övningen kan vara ett sätt att börja på. I många skrivövningar i det här materialets temahäften uppmanas deltagarna att skriva hela meningar. Det är förstås därför att det är mer språkutvecklande att göra det än att bara skriva ett ord. Att bygga meningar på ett nytt språk kan upplevas ganska svårt. Därför behöver man ofta ganska mycket hjälp med det.