Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Samarbeten

Samarbete på internationellt och nationellt plan är avgörande för biståndsarbete överlag. Tillsammans lär vi oss snabbare och arbetar mer effektivt. Vi är tacksamma att ha goda relationer med allt ifrån organisationer i Sverige som Svenska Missionsrådet till regionala nätverk om jordbruksfrågor i Afrika.

Fokusländer - nära samarbete

På samma sätt som att det går enklare att göra något om man tränar och repeterar är det enklare för ett land eller region att utföra ett projekt om man får göra det flera gånger. Därför har vi ett par fokusländer som har stora behov och god kapacitet att utföra projekt.

Kenya

Kenya ligger i östra Afrika vid kusten med 50 miljoner människor. Landet har ett mångsidigt landskap med höga berg, störa sjöar tropisk kuststräcka och varmt torrt inland. Tre fjärdedelar av kenyanerna är jordbrukare i någon mån, både för individen men också exporten. Trots en god utveckling för landet efter sin självständighet på 60-talet är fattigdomen ändå utbredd. Många lever i extrem fattigdom och landet tar emot mycket bistånd. Eftersom Kenya är beroende av jordbruk är landet extra känsligt för extrem torka eller hårdna regnperioder.

Frälsningsarmén Kenya startades redan i början av 1900-talet och har en stark närvaro i landet idag. Vi har har ett uttalad sammarbete med Kenya sedan tio år och arbetar aktivt med jordbruk och vattenprojekt. Lika väl som regionala samarbeten med andra Frälsningsarméns projektkontor i regionen för att öka sammarbetet och utbyta lärdommar. 

Malawi

Malawi är en inlandsstat i sydöstra Afrika och består av högland och den stora sjön Malawisjön. Malawi är en av de fattigaste länderna i världen med utmaningar som extrem torka, korruption och svåra sjukdomar. Därför är utvecklingssamarbeten en nödvändighet. Malawi är till största delen ett jordbruksland, där 84 procent av befolkningen lever på landsbygden och ungefär 11 miljoner människor arbetar med småjordbruk. Jordbruket står för mer än en tredjedel av BNP och 90% av exporten. Småjordbruken bidrar med 75% av maten i landet och använder 5,3 miljoner hektar jordbruksmark. Majs, kassava, sötpotatis, ris, durra, jordnötter och linser är viktiga grödor Därför är det positivt att se ett upparbetat samarbete mellan oss och  Frälsningsarmén i Malawi. Detta samarbete pågått i åtta år och genererat god utveckling på plats.

Tack vare dessa samarbeten har Svenska Missionsrådet finansierat projekt i både Kenya och Malawi genom Frälsningsarméns internationella enhet. Det har gett regionerna större möjligheter att utöka projekten och utvecklas ytterligare.

Nationellt 

Svenska Missionsrådet (SMR) - är en paraplyorganisation på kristen grund som samarbetar med kyrkor och organistioner nationellt och internationellt. De jobbar för en hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. SMR får finansiellt stöd från Sida och hjälper därmed deras medlemsorganisationer att rapportera och bedriva projekt i enlighet med de strukturer som behövs. 

Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) - är ett nätverk för att dela och arbeta tillsammans med hållbart jordbruk och matsäkerhet. Det är viktigt att bsitåndsorganisationer skapar nätverk som dessa för att skapa en samlad bild av de utmaningar vi har och hjälpas åt att utvecklas. 

Svenska civilsamhällets organisationers nätverk för katastrofreducering och resiliens (SNRK) är ett nätverk samansatt av orgainsationer inom det svenska civilsamhället som arbetar med humanitära insatser och långsiktiga utvecklingsinsatser. De primära syftet är att främja resiliens och vara en samlad röst kring detta arbetssätt från det svenska civilsamhället.

Internationellt 

Frälsningsarmén är en internationell organisation som finns i nästan 130 länder. Även det fattigdomsbekämpande arbetet är ett omfattande samarbete över landsgränser. För att organisera detta samordnar det internationella huvudkontoret i England (Salvation Army International Headquarters) allt internationellt biståndsarbete. Det finns olika avdelningar för olika områden: 

  • Internationel emergency services (IES) - samordnar akuta insatser i katastrofer över hela världen. Här bidrar Frälsningsarmén från flera länder finansiellt och med personal för att göra det så effektivt som möjligt. 
  • Internationel Development Services (IDS) - finns till för att stötta Frälsningsarmén i utvecklingsläder primärt. Detta inkluderar också att hjälpa till med projekt som organiseras på plats. 
  • Internationel Social Justice Commission (ISJC) - Salvation Armys komission för att vakta mänsklig värdighet och motverka social orättvisa.

Global Network of Civil Soceity Organisations for Disaster Reduction (GNDR) är ett nätverk för att arbeta med katastrofreducering. I den sorterns arbete är samordning och nätverk viktgt för att vara så effektiv som möjligt.