logotype

Överlevare får stöd av överlevare

Som ett steg mot ett ökat överlevarfokus i arbetet mot människohandel fick Frälsningsarmén i Sverige i slutet av oktober besök av holländska Malaika Oringo, som själv överlevt människohandel och i dag arbetar med att inkludera och engagera överlevare.

Den 20 oktober ledde holländska Malaika Oringo en workshop med boende och verksamhetsansvariga på Frälsningsarméns skyddade boende utanför Stockholm. Malaika utsattes för människohandel som minderårig, kom från Uganda till Holland som 16-åring och levde under tio år i landet som papperslös. I dag arbetar hon för Frälsningsarméns internationella råd kring modernt slaveri och människohandel, som specialist för att inkludera och engagera överlevare. Hon har också grundat frivilligorganisationen Footprint to Freedom, för driva de utsattas rättigheter och verka för att ta till vara överlevarnas erfarenheter.

– Jag vill berätta om möjligheter och bidra med framtidshopp. Mitt mål är att göra resan kortare och lättare för personer med liknande erfarenheter, säger hon.  

Malaika var länge papperslös

Malaika Oringos egen väg till den hon är i dag har varit lång, strapatsrik och fylld av stängda dörrar. Eftersom hon länge var papperslös fick hon inte gå i skolan och hennes dotter kunde inte få plats i förskolan.  Det tog 17 år för henne att till sist ta sig ur sin situation, med hjälp av enskilda människors engagemang och mötet med Frälsningsarmén. Genom ett stipendium fick hon möjlighet att studera på universitet och parallellt kom hon in som volontär i arbetet mot människohandel.

I Amsterdam driver Malaika ett överlevarlett mentorprogram, som Frälsningsarmén i Sverige nu hämtar inspiration från. Genom informella stödsamtal får utsatta hjälp att steg för steg göra sin resa och förvandling från brottsofferoffer till överlevare, stöd i att ta ägarskapet för sin egen berättelse och att kunna dela den på ett tryggt och hållbart sätt, och hitta vägar framåt för att äga sina egna livsvillkor. Modellen har blivit en del av Frälsningsarméns internationella strategi för inkludering av överlevare.

Bortom rollen som ett brottsoffer

Malaika kallar sig själv en ”transformer” – en slags förändringsaktör från att ha varit ett offer fyllt med trauma till att i dag vara en överlevare fylld med visdom och menar att det handlar om att byta perspektiv; vem är jag bortom rollen som ett brottsoffer?

– Om du har utsatts för människohandel och bara får ge din berättelse av trauma och utsatthet (till myndigheter, journalister och andra) får du självbilden att det är det enda du kan bidra med. Det gör dig ännu mer utsatt, sårbar och skör, säger Malaika.

Målet för Frälsningsarméns globala strategi är att utrusta medarbetare och överlevare, till en början inom Frälsningsarmén, men sedan också hos andra samhällsaktörer med ett hållbart synsätt som ska genomsyra allt arbete inom människohandel.   

– Överlevarnas röster med erfarenheter och drömmar ska vara i centrum av arbetet, betonar Malaika som nu menar att hon lever sin dröm – att få tala för dem som inte kan tala för sig själva och arbeta för att förändra systemet.

Text: Eva Gustin

Fakta

Frälsningsarmén arbetar mot människohandel som en prioriterad del av det sociala rättvisearbetet, bland annat genom det internationella rådet mot modernt slaveri och människohandel, ett europeiskt 24/7-nätverk och nationella kontaktpersoner över hela världen. 

Frälsningsarmén i Sverige arbetar förebyggande med opinion och utbildning, praktiskt med skydd och stöd, bland annat genom boenden och Traffickingcenter, samt långsiktigt med återintegrerande insatser både i Sverige och i hemländerna. 

Under besöket i Stockholm hann Malaika Oringo också med att delta i en paneldebatt under ett seminarium om människohandel av barn, och få en medalj av Drottningen från organisationen Child 10.
Under besöket i Stockholm hann Malaika Oringo också med att delta i en paneldebatt under ett seminarium om människohandel av barn, och få en medalj av Drottningen från organisationen Child 10.
Under besöket i Stockholm hann Malaika Oringo också med att delta i en paneldebatt under ett seminarium om människohandel av barn, och få en medalj av Drottningen från organisationen Child 10.
Under besöket i Stockholm hann Malaika Oringo också med att delta i en paneldebatt under ett seminarium om människohandel av barn, och få en medalj av Drottningen från organisationen Child 10.