Föreläsningar och studiebesök

Vi kommer gärna ut och berättar om vår verksamhet och har även möjlighet att ta emot grupper för studiebesök. Kontakta oss så berättar vi mer. 
 
Vi erbjuder även föreläsningar på teman som berör vår profession. Kontakta oss vid frågor så pratar vi ihop oss om förslag på upplägg och pris.