Värdegrund

Frälsningsarmén kännetecknas av ett starkt socialt engagemang och arbete för dem som har det svårt i samhället. Frälsningsarméns, och likaså Vårsols, värdegrund omfattar den kristna och humanitära livssynen om människors lika värde och lika rätt. Varje människa har egna inneboende resurser och agerar utifrån den egna livssituationen. I svåra perioder kan det finnas behov av stöd och vägledning av utomstående. Bemötandet gentemot varje person på Vårsol är professionellt och bygger på Frälsningsarméns värdegrund, att solidariskt och utan åtskillnad möta mänskliga behov.