Sponsorer och samarbetspartners

Vi tror på samarbete. Skulle du som företagare eller privatperson vilja hjälpa till för att stötta vår verksamhet så är ni välkomna att höra av er till oss för att få mer information kring vad det innebär att vara sponsor hos oss.

Våra sponsorer under 2023

Malmborgs konditori 
 

Verksamhetens finansiering; 

Region Jönköpings län  
Sedan januari 2023 har Vårsol samtalscenter ingått ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Region Jönköpings län. Detta avtal finansierar stora delar av vårt arbete mot målgrupperna psykisk- fysisk ohälsa, funktionsnedsättning och sorg. 

Kriminalvården stadsbidrag 
Under de senaste åren har vi blivit beviljade stadsbidrag genom Kriminalvården. Detta är medel som vi använder för att möta föräldrar och unga som är frihetsberövade. Vi besöker häkten i Jönköping, Tidaholm, Växjö och Skänninge och anstalten i Tidaholm.  
 
Syskonen Inger och Sixten Norheds stiftelse 
År 2022/2023 beviljades vi bidrag från Norheds stiftelse för arbetet med barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. 

Karin Ericsson stiftelse 
Karin Ericsons stiftelse stöttar oss ekonomiskt för arbetet med barn som lever i en svår livssituation. 

Stiftelsen Ansvar för framtiden 
2022 utökade vi vårt arbete med föräldrastöd. Tack vare stiftelsen Ansvar för framtiden kan vi erbjuda KBT-inriktade samtal för att ge föräldrar och unga vuxna verktyg i sitt föräldraskap eller hjälp till att bearbeta svåra erfarenheter från uppväxten.  
 

Övriga samarbetspartners

Räddningsmissionen i Göteborg 
I arbetet med familjer där någon är eller har varit frihetsberövad har vi ett nära samarbete med Solrosen som är en del av Räddningsmissionen i Göteborg.  
 
POSOM Jönköping 
I arbetet med familjer i sorg har vi ett nära samarbete med Jönköpings kommuns POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) – grupp.  
 
Sjukhuskyrkan Jönköping 
I arbetet med familjer i sorg har vi ett nära samarbete med Sjukhuskyrkan Jönköping. 
 

Nätverk

Barn som Anhöriga  
Vårsol samtalscenter är med och driver det lokala nätverket Barn som anhöriga. Närverket samlar olika verksamheter och professioner som arbetar med barn som anhöriga.  Är du intresserad av att delta eller veta mer, kontakta gärna oss.