Målgrupper

På Vårsol Samtalscenter möter vi många familjer som befinner sig i olika utmanande livssituationer. Nedan presenterar vi våra målgrupper.  

Familjer där någon lever med fysisk- eller psykisk ohälsa 

Mycket kan förändras i en familj när en förälder eller ett syskon inte mår bra. Som barn kan man känna sig orolig och ha svårt att förstå vad som händer. På Vårsol får barnet möjlighet att ställa frågor och uttrycka sina känslor och tankar. Vi vill vara en plats som bidrar till ökad kunskap och trygghet för barnet.  

Familjer i sorg 

När någon i en familj dör påverkas hela familjen. Vi erbjuder familjer möjlighet att bearbeta sin sorg, både tillsammans och individuellt. Att förlora en förälder eller ett syskon under uppväxten är en svår upplevelse för ett barn. På Vårsol vill vi ge möjlighet att bearbeta sorgen och uttrycka tankar och känslor kring det som hänt. Här finns plats att sörja, minnas och sakna.   

Familjer där någon lever med en funktionsnedsättning 

När någon i familjen har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning kan hela familjen påverkas. Vårsol vill vara en trygg plats där barnet får möjlighet att ställa frågor och uttrycka sina tankar och känslor.  

Familjer där någon är eller varit frihetsberövad 

När en familjemedlem begått ett brott påverkas ofta hela familjen. Att vara nära anhörig till någon som är frihetsberövad kan innebära känslan av oro, skuld och skam. Vi erbjuder ett riktat stöd till hela familjen och anpassar stödet utifrån varje individs behov. Vi finns som stöd under hela rättsprocessen från häktningstiden till att familjemedlemmen avtjänat sitt straff. Ett frihetsberövande kan påverka familjerelationer även en lång tid efter avtjänad strafftid. Vårt stöd finns även för nära anhöriga som har haft en frihetsberövad familjemedlem. 
 
Vi samarbetar med kriminalvården och besöker kontinuerligt häkten och anstalter. Där samtalar vi med klienter som har familjer. Genom samtalen kan vi ge stöd i klienters föräldraroll eller syskonskap utifrån olika situationer, tankar och funderingar. Vi samarbetar även med Solrosen som är en del av Räddningsmissionen Göteborg. Solrosens verksamhet finns i Göteborg och Borås. 

Ärenden på uppdrag av socialtjänsten  

Följande målgrupper tar vi emot på uppdrag av socialtjänsten:

- Stöd till barn i familjer där det förekommer eller förekommit våld  
- Barn som upplever skilsmässa  
- Barn med en anhörig i missbruksproblematik 
- Stöd till familjehemsplacerade barn