Vårt stöd

Vårsol samtalscenter tar emot barn och familjer från hela Jönköpings län. Till oss kan du vända dig som privatperson eller via annan hjälpaktör som exempelvis sjukvården eller elevhälsan.

Kontakta oss

Efter en första kontakt via telefon eller mail bokar vi in ett informationssamtal med vårdnadshavare där vi får möjlighet att veta mer om den specifika situationen och pratar om vilket stöd vi kan erbjuda.  Vi lägger fokus på hela familjens mående och ser vikten av att möta var och ens behov av stöd. För barn och unga upp till 21 år är all kontakt på Vårsol Samtalscenter kostnadsfri och vi har möjlighet att ta emot familjer utan några längre väntetider. Vårsol samtalscenter erbjuder stöd genom enskilda samtal, gruppverksamhet samt föräldrastöd.

Enskilda samtal för barn och unga

Genom stödsamtal får barn och unga möjlighet att bearbeta erfarenheter och ges tillfälle att uttrycka sina känslor och tankar. Likaså kan barnet få ökad kunskap och förklaringar kring sin livssituation och det som drabbat familjen. Vår erfarenhet är att livssituationen kan bli mer begriplig och hanterbar för barn när de får möjlighet att återge sin berättelse i ett tryggt sammanhang. Samtalen är anpassade efter barnets ålder och vi använder oss av olika arbetsmetoder och pedagogiska uttryckssätt.

Gruppverksamhet

I våra gruppverksamheter skapar vi möjlighet för personer i liknande situationer att träffas, utbyta erfarenheter, lära och stärkas av varandra.
Vår erfarenhet är att deltagandet i grupp kan minska känslan av ensamhet.

Här kan du läsa mer om vilka grupper vi har igång. (länk)

Föräldrastöd

Vi erbjuder samtalsstöd till föräldrar i familjer som befinner sig i svåra livssituationer.