Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Malawi WASH ger människor rent vatten och säkra toaletter

Tillgång till rent vatten är grunden för all annan utveckling. Har man inte det blir allting annat också svårt, om inte omöjligt. Frälsningsarméns WASH-projekt i Malawi startade därför med rent vatten som utgångspunkt i 10 utvalda skolor och 20 byar, och projektet har förvandlat livet för människorna.

Barn på en av skolorna i Malawi som deltar i Frälsningsarméns vatten- och sanitetsprojekt - WASH. Foto: Frälsningsarmén

Verkligheten för barnen i Malawi

James går i tredje klass i en skola på Malawis landsbygd. Skolan saknar tillgång till vatten, så James och alla hans skolkamrater måste varje dag ha med sig flera liter vatten. Har de inte det får de inte vara i skolan, utan får gå hem igen. Varje morgon måste James stiga upp tidigt för att hinna gå och hämta vatten i en plastdunk så att han kan gå till skolan den dagen också.

James’ storasyster Charity har just fått mens. Hon har inte tillgång till några mensskydd, och i hennes skola finns inga toaletter. När hon har mens stannar hon hemma från skolan för att ingen ska se hennes fläckiga kläder.

Så här ser verkligheten ut för många barn i Malawi, och över hela Afrika. Bristen på rent vatten och fungerande toaletter är ett enormt problem som sätter käppar i hjulet inte bara för barns utbildning, utan även för deras hälsa.

Projektet ”WASH - vatten och sanitär hälsa”

Men det finns också skolor som gjort stora förändringar. Genom Frälsningsarméns WASH-projekt till exempel har redan 10 skolor med totalt 10 000 elever fått tillgång till både toaletter och dricksvatten. WASH står för ”Water and Sanitary Health”, vatten och sanitär hälsa, och används ofta om liknande projekt, inte bara inom Frälsningsarmén.

Hur människorna utan rent vatten har det

Tillgång till rent vatten är grunden för all annan utveckling. Har man inte det blir allting annat också svårt, om inte omöjligt. Förorenat vatten bär på många smittor och parasiter som ofta leder till magsjuka av olika slag. Om det är det enda vatten man har tillgång till spelar det ingen roll om man har tillräckligt med mat. Är man ständigt magsjuk kan kroppen inte ta till sig näringen i maten i alla fall.

Barn som är sjuka kan förstås inte gå till skolan, och händer det ofta hamnar de ohjälpligt efter. Även när de är på plats i klassrummet kan de vara för trötta och orkeslösa för att hänga med i undervisningen, men dåliga betyg och sämre möjligheter som följd.

Vuxna som är sjuka ofta orkar inte arbeta tillräckligt för att försörja familjen, oavsett om de har ett avlönat arbete eller om de försörjer sig på odling.

En pojke dricker rent vatten vid den nya brunnen.

Nya vattenbrunnar och rena fungerande toaletter

Malawis WASH-projekt startade därför med rent vatten som utgångspunkt. 10 skolor och 20 byar och valdes ut i samarbete med lokala myndigheter, skolornas ledning och byborna själva. Brunnar borrades, och både skolor och byar fick snart tillgång till dricksvatten på ett sätt de aldrig hade haft förut.

Barnen hade tidigare fått gå långa vägar till byns allmänna toalett, eller helt enkelt sätta sig bakom en buske när de behövde det. Äldre flickor stannade ofta hemma när de hade mens, eftersom det inte fanns något sätt att sköta om sin hygien i skolan. Så även rena fungerande toaletter ordnades genom projektet.  

I skolorna får barnen lära sig:

 • hur man bäst tvättar händerna
 • hur viktigt det är att hålla sig själv, sitt vatten och sin mat ren
 • varför ska man använda toaletter istället för att gå ut i skogen?
 • Vad händer om man dricker smutsigt vatten?
 • Hur tar man hand om sig själv när man har mens?

Sen kommer barnen hem och för vidare det de lärt sig till sina föräldrar och syskon.

Ett bättre liv för både barn och vuxna

Skolorna är centralpunkterna för projektet, men även byar i närheten är inkluderade. I många fall kan brunnarna som borras till skolorna även användas av de kringboende, på andra ställen har man borrat en separat brunn i byn. Toaletter har också byggts, och de vuxna i byarna har fått samma hygienutbildning som skolbarnen. Stora skyltar med handtvättsinstruktioner har satts upp, och på toaletternas ytterväggar syns glada budskap som till exempel påminner om att man ska använda tvål.

Projektet har förvandlat livet för alla som deltagit. Det är avslutat nu, men brunnarna, toaletterna och – framförallt – kunskaperna som skapats finns kvar och ger både barn och vuxna ett bättre liv och mycket större möjligheter inför framtiden.

Text: Lena Wickberg

Fakta Malawi

Malawi är ett av de fattigaste länderna på jorden. Hälften av befolkningen i landet lever under den nationella fattigdomsgränsen, och omkring tre av fyra under den internationella fattigdomsgränsen, som ligger litet högre.

Landet har drabbats hårt av klimatförändringar. Perioder av torka och översvämning som tidigare var hanterbara och möjliga att planera inför, kommer nu oftare och håller på längre, vilket påverkar de fattigaste allra mest.

 • 80% av befolkningen bor på landsbygden och livnär sig mestadels på jordbruk
 • 20% saknar helt tillgång till rent dricksvatten
 • 53% måste gå 30 minuter eller mer för att hämta vatten, flera gånger varje dag
 • Av Malawis 5 500 skolor är det bara ungefär 1 300 som har toaletter

Fakta om projektet Malawi WASH

Projektet pågick 2016-2018, men som en fortsättning på verksamheten har ett nytt, liknande projekt startats i år för att man ska nå ännu fler deltagare. Kärnan i båda projekten är tillgång till rent vatten och sanitet för skolor och samhällena runt omkring dem, men det innehåller även komponenter för att förbättra jordbruket, och därmed matsäkerheten, för deltagarna.

Under projektets första tre år uppnåddes bland annat följande:

 • 14 250 fick tillgång till rent vatten under hela året
 • 2 400 fick tillgång till bättre jordbruksmetoder
 • 10 skolor med 10 000 barn fick tillgång till toaletter
Publicerat: 2019-02-25Skriv ut