logotype

Från och med 1 juli 2021

Vi vill informera alla givare som är intresserade av att stödja Frälsningsarméns arbete om att från den 1 juli gör vi en förändring av hur vi hanterar gåvor till internationella ändamål.

Vad innebär förändringen?

Den förändring vi gör är att vi kommer att styra gåvor till internationella ändamål till olika huvudverksamheter och användas där vi bedömer att de gör störst nytta.

Dessa huvudverksamheter är de val som givaren kan göra:

  1. Globala utvecklingsprojekt: Medel används till pågående eller planerade utvecklingsprojekt som enheten Internationell utveckling arbetar med. De flesta insatserna fokuserar på att bekämpa hunger och öka tillgången till rent i Malawi och Kenya. Men vi är aktiva på flera kontinenter och stödjer ca 40 insatser per år. Läs om arbetet här:

  2. Humanitärt bistånd: Medel används till att ge människor akut hjälp vid internationella katastrofsituationer som naturkatastrofer, krig och konflikter.

  3. Frälsningsarméns verksamhet i Lettland: Medel används där de behövs som mest, exempelvis matutdelning, barnverksamhet och församlingsverksamhet.

  4. Man kan också ge gåvor till Frälsningsarméns årliga insamling som heter Internationellt medlemsbidrag/försakelseinsamling vilken hjälper Frälsningsarmén att driva verksamhet runt om i världen.

Vad är skillnaden mot tidigare hantering av internationella gåvor?

Tidigare förmedlade vi vidare alla gåvor så som de var öronmärkta till något av Frälsningsarméns över 130 länder. Det har i praktiken varit att skicka många små gåvor till många länder vilket kräver en omfattande administrativ hantering och höga kostnader. I framtiden kommer gåvorna användas till de huvudverksamheterna beskrivna ovan i planerade insatser som vi söker finansiering till. Det kommer inte finnas möjlighet att välja ändamål fritt bland alla Frälsningsarméns verksamheter i över 130 länder.

Varför gör vi denna förändring?

Vi vill effektivisera hanteringen av gåvor så att resurser används optimalt och bekämpar global fattigdom så effektivt som möjligt.

Säkerställa att gåvor används till utvecklingsinsatser där de behövs som mest.

Säkerställa att insamlingsarbetet är så kostnadseffektivt som möjligt.

Säkerställa att gåvor används till insatser som har struktur för uppföljning så att rapporteringen av hur gåvorhar använts till banker enligt penningtvättlagen blir så effektiv som möjligt.