logotype

Så arbetar vi för människor i hemlöshet

Över 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige. När priser på mat skenar och levnadskostnaderna ökar hamnar nya grupper i akut behov av tak över huvudet eller hotas av vräkning. Just nu söker fler och fler nödställda upp Frälsningsarmén för att få hjälp. Med lång erfarenhet av socialt arbete kan vi rikta hjälpen så att människor kommer vidare i livet. Stöd eller samarbete med företag gör att vi kan hjälpa ännu fler.

Samhällets nya hemlöshet

Idag kommer helt nya grupper till Frälsningsarmén för att få hjälp. Många blir förvånade när vi beskriver hur en hjälpsökande kan se ut i Sverige 2024:

Vanliga barnfamiljer som inte kan betala hyran, som hotas av vräkning eller har under en tusenlapp att leva på när räkningarna är betalda.

Den fattiga pensionären eller en äldre person i hemlöshet som aldrig behövt söka hjälp förut.

Mycket unga personer med en psykisk ohälsa, ibland med ett missbruk, ibland med en diagnos eller en väldigt tuff bakgrund och obefintlig kontakt med hemmet.

Människor i socioekonomiskt utsatta områden, till exempel i förorter. EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare, som kämpar hårt för att få arbete, fast bostad, komma in i samhället, och skydda sina barn från att lockas av droger eller hamna i våld, och istället sköta skolan och hitta bra sammanhang.

Papperslösa personer som saknar bostad och grundläggande samhällsinformation kring exempelvis läkarvård och rättigheter, något som ökar risken för att de ska utnyttjas i arbetslivet eller hamna i sextrafficking.

 Ukrainska flyktingar som lämnat sitt krigshärjade hemland, delar av familjen och sin trygghet och som vill försöka klara livet i Sverige och sedan återvända.

Dygnet runt-omsorg och vardagsaktiviteter

Frälsningsarmén kan erbjuda var och en av dessa grupper hjälp utifrån behov. För personer i missbruk och hemlöshet håller omsorgen på våra akut- och stödboenden erkänt hög kvalitet.

För att hjälpa människor i akut utsatthet som hemlöshet, missbruk, fattigdom eller våldsamma relationer krävs snabba insatser. Men också långsiktiga. Frälsningsarmén har resurser, kunskap och erfarenhet för både och. I mer än ett sekel har vi hjälpt människor att komma på fötter ur sin utsatthet. Kunskapen om hur man arbetar finns hos oss men det behövs ständigt mer resurser och större insatser.

Vi erbjuder:

 • Varma måltider.
 • Möjlighet att tvätta och byta kläder.
 • Personal hela dygnet.
 • Bra rum och nybyggda, fräscha utslussningslägenheter som ett steg på väg ut i samhället mot drogfrihet.
 • Stödjande och vårdande samtal och hjälp i kontakt med myndigheter.
 • Egen tid med personal för att hitta ut i vardagsaktiviteter, arbete, inkomst och hållbara relationer.
 • Hjälp att komma vidare ut i livet.

Basbehov som mat, kläder, hygienartiklar och akut tak över huvudet är livsviktigt för alla människor. Men för att komma på fötter när man levt i hemlöshet eller missbruk krävs det mycket mer än så. Den enskilde har ett hårt arbete framför sig och behöver stöd i både framgångar och bakslag.  För att den som tillnyktrat eller fått bostad ska klara sin nya tillvaro välkomnar Frälsningsarmén till gemenskap, utflykter, läger, språk- eller arbetsträning. Genom volontärarbete på våra kårer/församlingar eller andra verksamheter kan man få nya vänner, bättre självkänsla och få tillbaka sina viktiga vardagsrutiner.

Tillsammans med personen hittar vi vägar att bryta hemlöshet och utsatthet. Vi tar ett steg i taget och lutar oss mot vår långa erfarenhet, stora omsorg om medmänniskan och att det finns ett framtidshopp mitt i det svåra.

Ditt företag kan stödja oss!  

Stöd vår breda sociala verksamhet och skapa med ditt företag samhällsnytta för de mest utsatta.

Exempel på hjälp du bidrar till:

 • Hjälp och rehabilitering av människor i missbruk och/eller hemlöshet
 • Stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer
 • Hjälp att bryta isoleringen och ge ekonomiskt stöd till ensamma och utsatta äldre
 • Stärkt integration i utsatta områden
 • Hjälp till kvinnor med skyddad identitet och som fallit offer för människohandel

Stödet kan se ut på olika sätt:

Välkommen att kontakta oss!

foretag@fralsningsarmen.se , 08-562 282 55,

Lars Beijer, ansvarig företagssamarbeten.