logotype

Integration i Stoeryd, Tranås

Eftersom det är ett mångkulturellt område så vill vi vara med och stärka kunskaperna i svenska samt underlätta för integration med övriga samhället. Vi vill fortsätta vara på Stoeryd som vuxna förebilder och erbjuda gemenskap i en trygg och rolig miljö. Genom att bygga relationer med de boende vill vi kunna erbjuda hjälp där vi ser behov.

Bakgrund

Frälsningsarméns arbete bland familjer i det mångkulturella området, Stoeryd, startade i februari 2020 som en del i kommunens hållbarhets- och integrationsprojekt ”Hemma i Stoeryd”.

Verksamheten bestod av läxhjälp och fritidsaktiviteter i ett hus på området som lånades ut gratis av fastighetsbolaget Viktoriahem.

För att kunna erbjuda meningsfulla sommaraktiviteter och samtidigt verka för integration startades år 2022 sommarkollo på Frälsningsarméns sommarkyrka i Sännervadet dit både barn från Stoeryd och barn från andra områden bjöds in.

Idag har vi också på kåren samlingar varannan torsdag då hela familjen är välkommen för en stunds gemenskap med sångstund, enkel kvällsmat, lek, pyssel och en dramatiserad bibelberättelse. Vi upplever att Familjekvällarna är en naturlig fortsättning även under 2023 för att kunna fördjupa de relationer vi fått genom bland annat läxhjälpen och dagkollot i år. Vi vill även hitta vägar att bjuda in fler familjer, till exempel genom vår nyetablerade kontakt med kommunens Familjecentral.

Syfte och mål

Eftersom det är ett mångkulturellt område så vill vi vara med och stärka kunskaperna i svenska samt underlätta för integration med övriga samhället.

Vi vill fortsätta vara på Stoeryd som vuxna förebilder och erbjuda gemenskap i en trygg och rolig miljö. Genom att bygga relationer med de boende vill vi kunna erbjuda hjälp där vi ser behov.

Målgrupp

Barn i främst årskurs 3-6, med planer på utökning till en bredare målgrupp..

Mammor till de barn vi möter på Stoeryd med annat modersmål, som efterfrågar ett språkcafé för att kunna stärka sina kunskaper i svenska.

Vi vill hitta vägar att bjuda in fler familjer, till exempel genom vår nyetablerade kontakt med kommunens familjecentral.

Tidplan

Detta är en pågående verksamhet.

Matchar denna verksamhet din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om verksamhetsbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Maria Kapari
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se