logotype

Kan din stiftelse bidra till våra insatser för personer i utsatthet?

Varje år hjälper Frälsningsarmén tusentals människor i utsatthet. En stor del av hjälpen sker med medel från stiftelser. Utdelningen av sökta stiftelsebidrag gör stor skillnad i våra verksamheter för många målgrupper.

Vi kan genom stiftelsebidrag förmedla hjälp till barn och unga i fattigdom, barn och unga i socialt utanförskap eller i riskzon för kriminalitet, flyktingar, personer i hemlöshet, isolerade och ensamma äldre, fattigpensionärer, personer i missbruk, kvinnor i behov av skyddat boende, offer för människohandel och personer i behov av integrationshjälp.

Frälsningsarmén har kompetensen och erfarenheten - men behoven ökar. Stöd från fler stiftelser gör det möjligt att vända utvecklingen för fler barn.

Bidrag från stiftelser ger möjligheter till förändring

Varje år söker Frälsningsarmén medel från stiftelser som har som ändamål att stödja olika organisationers sociala projekt och verksamheter. 2022 tilldelades vi 10,4 miljoner kronor – en betydelsefull hjälp för oss i arbetet med att skapa motvikter till utsattheten. Men behoven är stora, växer och blir fler. Med fler och större bidrag från stiftelser och fonder kan vi göra mer.

Samverkar för människors bästa

Med hjälp från stiftelser, som har ändamålet att stödja verksamheter och projekt som Frälsningsarméns kan vi göra mycket mer för att skapa ett bättre samhälle. Genom vårt breda sociala arbete är vi ett etablerat, tryggt och ärligt varumärke. Vi har lång erfarenhet och nära mellan vision och handling.

Frälsningsarmén samverkar med myndigheter, skol- och fritidssektor, socialtjänst, sjukvård, andra kyrkor och en stor mängd volontärer. Vi knyter kontakter och bygger broar så att människor ska lyftas, växa och gå framåt med självtillit, hopp och framtidstro.

Din stiftelse är varmt välkommen att stå med oss i det goda arbetet!

Bidrag från stiftelser till vårt arbete under 2022

Antal stiftelser som bidrog: 28

Total summa stiftelsebidrag: 10,4 miljoner kronor

Bidragens ändamål:

  • Barn- och ungdomsverksamhet.
  • Barn och barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet.
  • Integration och språkträning.
  • Människor på flykt från Ukraina.
  • Skydd av våldsutsatta kvinnor.
  • Arbete mot människohandel.
  • Människor i hemlöshet.
  • Rehabilitering av missbrukare.
  • Äldre i utsatthet.

Vill din stiftelse stödja Frälsningsarmén?