logotype

Kan din stiftelse bidra till våra insatser för barn och unga?

Varje år hjälper Frälsningsarmén barn och unga i utsatthet. Till stor del sker det med medel från stiftelser. Under 2022 gjorde utdelning av sökta stiftelsebidrag skillnad i verksamheter för barn och unga i fattigdom, socialt utanförskap eller i riskzon för kriminalitet. Frälsningsarmén har kompetensen och erfarenheten - men behoven ökar. Stöd från fler stiftelser gör det möjligt att vända utvecklingen för fler barn.

Att inte ha råd att köpa näringsriktig mat till sina barn är verkligheten för många föräldrar i Sverige idag. Rapporterna duggar dessutom tätt om ökat våld bland unga, integration som inte fungerar och missbruk som går ner i åldrarna. I en enkät från DN uppger sex av tio kommuner att eleverna äter mer skolmat sedan det ekonomiska läget förändrades. Så många som 186 000 barn lever i barnfattigdom. Detta upprör Frälsningsarmén, som alltid värnat om barn och unga som har det svårt. I sommar är vårt arbete därför viktigare än någonsin.

Bidrag från stiftelser ger möjligheter till förändring

Varje år söker Frälsningsarmén medel från stiftelser som har som ändamål att stödja olika organisationers sociala projekt och verksamheter. 2022 tilldelades vi 10,4 miljoner kronor – en betydelsefull hjälp för oss i arbetet med att skapa motvikter till utsattheten. Men behoven är stora, växer och blir fler. Med fler och större bidrag från stiftelser och fonder kan vi göra mer.

Frälsningsarmén gör utsatta Husby tryggare

I ekonomiskt utsatta Husby norr om Stockholm saknar många barn både tillräckligt med mat, vuxenstöd och hjälp i skolarbetet. Rekrytering till gängkriminalitet går allt längre ner i åldrarna. Här arbetar Frälsningsarmén med det förebyggande projektet Trygga Kids Blir Stabila Teens, som vänder sig till barn mellan 9 och 13 år. Barnen erbjuds tjejgrupp, killgrupp och ”Life Class” med mat eller stadigt mellanmål och samtal om viktiga livsfrågor. På skolloven erbjuds sommarkollo, utflykter och roliga aktiviteter. Deltagarantalet har hela tiden ökat sedan starten i september 2022 och satsningen har uppmärksammats av flera medier under året.

–  Vårt projekt fick 200 000 kronor från en stiftelse förra året. Det är en otroligt viktig bas i vårt förebyggande arbete bland barnen i Husby, men med ökade bidrag skulle vi vara redo att skala upp och göra ännu mer. Trygga barn utvecklas till stabila tonåringar som gör bättre val. Med oss får de delta i aktiviteter som de inte haft möjlighet till tidigare, säger Julia Adolfsson, som är verksamhetsansvarig.

Kristinehamns kollo välkomnar barn med särskilda behov

I Kristinehamn arbetar Frälsningsarmén med att nå barn i alla socioekonomiska grupper och ge dem en meningsfull fritid i en trygg miljö. Varje sommar erbjuds ett populärt dagkollo för barn mellan 7 och 13 år. Här serveras lagade mål mat, fika samt mellanmål och det finns massor av roliga aktiviteter. Dagkollot välkomnar barn som de är - oavsett särskilda behov, ekonomisk eller social utsatthet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller andra funktionsnedsättningar.

– Genom dagkollot får vi möjlighet att fånga upp barn med särskilda behov, enskilt eller familjevis. Förhoppningsvis leder detta till en längre kontakt med barnen, så att familjen kan få vårt stöd året runt, säger kårledare Sara Törnå.

Vänder negativ trend bland barn i Göteborg och Uppsala

Bergsjön i Göteborg är en av de stadsdelar som polisen benämner som särskilt utsatta. Frälsningsarméns Projekt Jesaja välkomnar mellanstadiebarn som ofta känner sig exkluderade från det svenska samhället, trots att de är födda här.

– Relationsbyggande är A och O för oss. Vi satsar på barnen och bidrar på så sätt till framtiden, säger biträdande verksamhetsansvariga Sofia De Boer Moran. Idag erhåller vi stiftelsebidrag, vilket hjälper till att säkra verksamheten.

Verksamheter träffar omkring 60 barn tre dagar i veckan. Barnen erbjuds öppen fritidsgård och en killgrupp och en tjejgrupp. Här äter de mellanmål, får hjälp med läxan, pysslar, bakar och spelar musik. Många av barnen blir mötta av personalen på vägen mellan skolan och Frälsningsarmén.

I socioekonomiskt utsatta Gränby utanför Uppsala välkomnar familjekonsulent Heléne Wandeby till Frälsningsarméns trevliga lokal på onsdagar och söndagar. Här finns en inkluderande mötesplats för familjer med sinsemellan olika livserfarenheter. Medan föräldrarna engagerar sig i språkcafét deltar barnen i roliga aktiviteter och blir sedda och bekräftade av trygga ledare, vilket är ett värdefullt stöd för många av föräldrarna.

Krav och omsorg ger körkort och framtidsmöjligheter

I Nässjö erbjuder Frälsningsarmén ett körkortsprojekt för gymnasieungdomar som hamnat eller riskerar att hamna snett. I samarbete med skolan och Nässjö kommun får eleven en körkortsutbildning mot att alla gymnasieämnen sköts och klaras av. Krav ställs också på att inget polisingripande eller social insats på grund av egenutövat våld, kriminalitet eller missbruk sker, och att man uppför sig väl i skolmiljön och har en positiv inverkan på andra. Vem som erbjuds att delta avgörs i kommunikation med gymnasieskolan och Nässjö kommun. Samarbetspart i projektet är en lokal trafikskola.

– Eleven förbinder sig dessutom att ha regelbunden samtalskontakt med någon av Frälsningsarméns mentorer. Vi försöker identifiera ungdomar som vi tror skulle behöva den här moroten och, med hjälp av trygga vuxna, klara kraven. På så sätt får de bättre förutsättningar med sig in i vuxenlivet, berättar kårledare Maria Olausson.

Samverkar för människors bästa

Med hjälp från stiftelser som har ändamålet att stödja Frälsningsarméns verksamheter och projekt för barn och unga, kan vi göra mycket mer för att skapa ett bättre samhälle. Genom vårt breda sociala arbete är vi ett etablerat, tryggt och ärligt varumärke. Vi har lång erfarenhet och nära mellan vision och handling.

Frälsningsarmén samverkar med myndigheter, skol- och fritidssektor, socialtjänst, sjukvård, andra kyrkor och en stor mängd volontärer. Vi knyter kontakter och bygger broar så att de barn och ungdomar som startar på minus ska lyftas, växa och gå framåt med självtillit, hopp och framtidstro.

Din stiftelse är varmt välkommen att stå med oss i det goda arbetet!

Text: Carina Tyskbo

Bidrag från stiftelser till vårt arbete under 2022

Antal stiftelser som bidrog: 28

Total summa stiftelsebidrag: 10,4 miljoner kronor

Bidragens ändamål:

  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Barn och barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet
  • Integration och språkträning
  • Människor på flykt från Ukraina
  • Skydd av våldsutsatta kvinnor
  • Arbete mot människohandel
  • Människor i hemlöshet
  • Rehabilitering av missbrukare
  • Äldre i utsatthet.

Vill din stiftelse stödja Frälsningsarmén?