Sexualiteten

Vid första anblick kanske man tänker att sexualitet har med samlag och attraktion att göra men sexualiteten är en mycket mer komplex del av människan än så. Den påverkar hela människan såväl fysiskt som psykiskt. Den innefattar allt ifrån en orgasm till en längtan efter relation. På så sätt påverkar sexualiteten hela vårt liv.

Sex och mycket mer

Man skulle kunna beskriva sexualiteten som ett mynt med två goda sidor. Den ena sidan handlar om attraktion, lust, upphetsande tankar och sex. Den andra sidan handlar om drivkraften människan har inom sig att söka kontakt med andra människor, närhet, bekräftelse, identitet och hur vi uppträder mot varandra i alla relationer. Båda dessa delar av sexualiteten är djupt integrerade i människan och kan därför vara svåra att skilja på. I vårt behov av relation och närhet kan vi ibland missta oss och tro att det är en sexeull relation vi behöver när vi i själva verket behöver en god vän. Relationssidan av människans sexualitet kan vi inte leva utan. Den utgör grunden för vår sexualitet. Med andra ord mår sexualiteten som bäst i relation. Därför är det av stor vikt att den attraktiva sexualiteten utövas i en god relation till en annan människa. Att enbart utöva attraktionssidan av sexualiteten som i t.ex. porr eller tillfälliga relationer kan leda till att man missar helheten med sexualiteten. Att förstå sin sexualitet som två delar av en helhet gör en stor skillnad för hur man tolkar sig själv och sina behov.

World Health Organization skriver följande om sexualitet: ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, som gäller såväl man och kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av vårt erotiska liv. Dessa kan, men behöver inte, vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer. Den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa."

Att fylla rätt behov

Enligt Bibeln är sexualiteten något gott och skapad av Gud. (1 Mos 1:28, 31) Han integrerade de två delarna av sexualiteten i människan för att hon skulle få njuta av både relationell och fysisk njutning och tillfredsställelse. De två tillsammans skulle utgöra en helhet som gjorde människan gott. Men vi lever i en värld som inte alls är så som Gud hade tänkt från början och vi alla är påverkade av detta. Därför kan vi alla känna av kamp och frustration på många områden i våra liv, inte minst det sexuella. Detta kan yttra sig genom att man kan blanda ihop vilken del av sexualiteten man söker att mätta. I situationer där man känner sig ledsen, nedstämd eller frustrerad kanske man söker sig till porr eller tillfälliga sexuella relationer istället för att söka sig till en relation där man kan dela vad som sker inom sig och få tröst och själslig närhet. Porr tröstar tillfälligt men efteråt kan man lämnas kvar med samma problem och dessutom en djupare tomhet. Detta är själens sätt att berätta för människan att hon behöver söka att fylla sitt sexuella behov på ett annat sätt.

Grunden för en god och sund sexualitet handlar om att lära känna sig själv och sina behov för att fylla dem på rätt sätt. Det grundläggande sexuella behovet är relationer. Vårt sexuellt upphetsade tillstånd bör därför vara riktat till en person som vi har god relation med för att det ska upplevas som fullt tillfredsställande för hela människan.

Funderar du på något när du läser detta, dela med dig på forumet. Eller kanske att du vill dela med dig om dina tankar och funderingar i ett enklit samtal? Då kan du efterfråga en kontaktperson.

Text av: Julia Wellstam, lägerpastor på Hjälmargården och en av författarna till 'när två blir ett' ett utbildningsmaterial om sex och relationer för ungdomar. Samt församlingsplanterare inom EFK