Samtalet

Människan är ingen ö och ensam är sällan starkast. Att ha relationer där man kan ventilera, utan rädslan att bli fördömd, är ofta en källa till frihet och frid. Även när det gäller nätporr sex och sexualitet.

Varför ta samtalet? 

Det är olika i olika sammanhang och grupper, men nätporrkonsumtion är ofta något vi inte pratar om då det för många upplevs som oerhört privat. Det kan också vara förknippat med en känsla av skam och skuld. Att upptäcka att man inte kan sluta konsumera pornografi kan få många att uppleva en maktlöshet och en känsla av att vara fast i något man själv inte vill. En del vittnar om att denna känsla av maktlöshet också påverkar självförtroendet vilket gör att man drar sig än mer för att berätta ”hur det egentligen är” Att välja att lyfta upp det man helst vill dölja i ljuset och sätta ord på det kan vara ett bra sätt att ”bita huvudet av skam-ormen” men också ett sätt att förstå mer om sig själv.

För att förstå sig själv

Vad är det jag söker? Vad fyller nätpornografin för funktion i mitt liv? När och varför söker jag mig till den? Vilka motkrafter finns? Ju mer vi förstår vårt beteende desto större är möjligheten att vi kan få kontroll över det. Att sätta ord på det du upplever och känner kan ofta leda till att man själv ser saker i ett nytt ljus, med nytt perspektiv och också kan hitta nya vägar ut ur det som tidigare upplevts som en återvändsgränd.

Att inte bli dömd 

Vad som är en ”hälsosam” sexualitet kan vi ha vitt skilda uppfattningar om. Men om man är inne i ett beteende, som man själv inte har definierat som destruktivt, så kan samtalet få någon att förstå något hen kanske inte har velat, orkat eller förmått se innan. Det kan underlätta att veta att man inte är ensam när man inser att man utsatt sig själv eller någon annan för något som känns fel. Någon som då lyssnar på en person i den självförebråelse hen kan uppleva. Det gör det enklare att möta den verkligheten.

Text av: Ulrica Stigberg, författare till bland annat Mitt ibland oss om kyrkans utmaning om nätpornografi och präst på Fryshuskyrkan i Stockholm. 

Kontaktperson

Det finns personer som vill lyssna. Din historia är viktig och värd att berätta. Starta Om samarbetar med personer som har anmält att de gärna lyssnar på dig. Ta reda på mer genom att kontaktsidan.