Rapport - AFTER WORK om människohandel

För att Sverige ska kunna bli ett land fritt från människohandel krävs det att samhällets alla krafter arbetar i samma riktning. Därför inbjöd vi till AFTER WORK Måndagen 14 oktober 2019 med FILMVISNING Safe Havens & PANELDEBATT på Biograf Royal, Järntorget 2, Eskilstuna

AFTER WORK hölls måndagen 14 oktober 2019 med
Filmvisning & Paneldebatt på Biograf Royal, Eskilstuna


Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Utsatta människor, män, kvinnor och barn, tvingas in i olika former av tvångsarbete, prostitution och tiggeri. Detta är vår tids humanitära katastrof som pågår mitt framför oss, men som går de flesta obemärkt förbi, dolt under samhällets radar. Detta måste få ett slut.

Frälsningsarmén arbetar förebyggande för att bekämpa fattigdom och sociala orättvisor, praktiskt med stöd och skydd samt återintegrerande genom att skapa alternativ och framtidsmöjligheter.

Men för att Sverige ska kunna bli ett land fritt från människohandel krävs det att alla i samhället arbetar i samma riktning. Vi vill lyfta detta i ljuset och samla våra krafter för att motverka, tillsammans slåss för mänskliga rättigheter och frihet för det moderna slaveriets offer.

I Eskilstuna startade denna kampanj med Seminarium den 15 maj 2019 på Mälardalens Högskola. Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren 2019-05-31.

Frälsningsarmén i Europa har under två år arbetat med EU-projektet Safe Havens.
Syfte att stärka vår kapacitet för att skapa en trygg tillflykt för personer i riskzonen.
En del i projektet är filmen Safe Havens, som skildrar människohandelns verklighet i Moldavien, Sverige, Rumänien, Holland, Polen, Ukraina och England.
Filmvisningen i Eskilstuna hölls på biograf Royal, Järntorget 2.
Till paneldebatten var inbjudna deltagare från olika aktörer och ansvariga: Eskilstuna Kommun, Region Sörmland, Polismyndigheter, Fackliga organisationer, Press och media, Stadsmissionen och fler ideella organisationer.
Lovisa Landälv, utbildningskoordinator för Frälsningsarméns arbete mot människohandel var moderator.
Medverkande var som syns i bildspelet tydligt engagerade för både vad organisationer och myndigheter gör och skulle kunna göra för att motverka denna mänskliga slavhandel i vår tid och i Eskilstuna.

För att läsa mer och även kunna se filmen "Safe Havens" finns länken
Filmen Safe Havens – för ett Sverige fritt från människohandel | Frälsningsarmén (fralsningsarmen.se)