Frälsningsarméns arbete i Eskilstuna mot människohandel

Vi arbetar mot människohandel

Handlingsplan mot människohandel i Eskilstuna och sörmland. Här nedan kommer det uppdateras om senaste arbetet som görs här och nu mot människohandel.

Frälsningsarmén i Eskilstuna Nov 2021:

BREV har sänts ut ang detta viktiga ärende
från Thorne Wallman, Frälsningsarmén Eskilstuna.

Till dem som tidigare i någon form varit anmälda till och/eller deltagit i Frälsningsarméns i Eskilstuna arbete mot människohandel, antingen under mötet på Mälardalens Högskola (MdH) eller Royal år 2019.
På grund av Covid 19 pandemin kom det hela av sig då många av oss var nödgade till att lägga energin på annat håll.

Nu är arbetet mot människohandel återupptaget i Eskilstuna. Glädjande nog har vi nu inte bara med oss Socialnämndens och Kommunstyrelsens ordföranden i Eskilstuna utan även Länsstyrelsen i Södermanland. Region Sörmland finns med sedan tidigare men saknade möjlighet att medverka vid vårt senaste möte.

Vi var en liten men effektiv grupp som träffades nyligen, se bifogade minnesanteckningar. Då bestämdes att kalla till nytt stormöte i Eskilstuna Januari 2022, då med syfte att diskutera fram en handlingsplan mot människohandel för Sörmland i allmänhet och Eskilstuna kommun i synnerhet.

Allt gott!

För Frälsningsarméns arbete i Eskilstuna och Sörmland mot människohandel

Thorne Wallman

 

MINNESANTECKNINGAR från
Möte om Handlingsplan mot Människohandel i Eskilstuna och Sörmland
Eskilstuna den 15 november 2021
Plats Frälsningsarmen Eskilstuna
Närvarande: Frälsningsarmen: Thorne Wallman, Ann Wallman
Eskilstuna Kommun: Göran Gredfors, Nina Tuncer
Civilsamhället: Hans Rosengren 

På sändlistan, men förhindrade att närvara
Eskilstuna kommun: Jimmy Jansson
Region Sörmland: Monica Johansson, Jacob Sandgren, Mattias Claesson, Mats Henningsson.
Länsstyrelsen: Maria Alias, Petra Blom
Polisen: Robert Junttila, Elenore Ingårda
LO Distriktet Mellansverige: Per Ek
Handelsanställdas förbund: Madeleine Nilsson, Daniel Wegelin
Hotell och Restauranganställdas förbund: Zeijko Klemse
Safehomes: Maria Fischer
Stadsmissionen: Anna-Carin Byström
Civilsamhället: Amanda Hugoson

Minnesanteckningar

  • Thorne Wallman, Frälsningsarmen, hälsade alla välkomna, och gjorde en resumé på arbetet som genomförts, fram tills Covid 19 pandemin slog till 2019, och pausade arbetet med att få till en handlingsplan mot Människohandel i Eskilstuna och Sörmland.
  • Därefter presenterade varje representant sig själv och sin organisation myndighet som dom representerade.
  • Efter en gemensam dialog beslutade mötet

Att: Sända ut de Handlingsplaner om Människohandel och prostitution, som hittills kommit in, dels från Umeå kommun, ”” och ””.

Samt ””, som kommit in från Helsingborg.

Att: Inbjuda till nytt möte den 18 januari kl. 18.00 på Frälsningsarmen, Fristadskyrkan i Eskilstuna.

Att: till nästa möte inventera de handlingsplaner som finns i Eskilstuna, för att sedan kunna sammanställa dessa till ett arbetsmaterial, och därefter utarbeta en handlingsplan anpassad för Eskilstuna kommuns förutsättningar, som ett styrdokument att arbeta med dessa frågor.

  • Göran Gredfors eftersöker befintliga handlingar.

Att: inbjuda, involvera, Stop Center i arbetet, bjuda med Petra Andersson på sos i arbetet. Efterhöra med Elin på polisen att delta i processen. Kolla med Hyresvärdarna, K-Fast, Victoria Park och HEMBLA hur dom jobbar med dessa frågor, med trygghetsvärdar och bovärdar.

Att: Förutom ovan redovisad sändlista, inbjuda företrädare från arbetsgivarsidan från Hotell och restaurangbranschen till nästa möte.

Övrigt: Tipsades om ett digitalt seminarium ”Nordiskt perspektiv på det moderna slaveriet” Torsdagen den 2 december 2021 kl. 13.00 – 14.30

Länk till seminariet: https://bit.ly/samtal_modernt_slaveri

Vid Minnesanteckningen

Hans Rosengren