Lördag 2/9 kl 13:00
Friluftsmöte på Citytorget - Gågatan!

Gudstjänst Söndag 11:00

F-A ansvarar udda veckor

Tisdag
11:30 - Sopplunch
18:o0 - Upptäck tron - Alla välkomna!

Torsdag kl 10-14 Öppet Hus
10:00 Andakt
10:30 Lättare Svenska
14:00 "Sånger till Kaffet"