Program

Händer på Frälsningsarmén

Tisdagar
11:30 - Lunchandakt och Soppa
18:00 - Bibelsamtal

Torsdagar
10:00 - Andakt
10:30 - Lättare svenska
13:00 - "Matprat" Kostrådgivning med Monica Falck-Eriksson
14:00 - "Sånger till Kaffet"

Söndagar
11:00 - Gudstjänst / Helgelsemöte (Armén ansvarar ojämna veckor)