Eskilstuna Kårens historia

Eskilstuna kår öppnades 1891 av kapten Hanna Andersson.

Kapten Hanna Andersson
tillhörde Frälsningsarméns pionjärer i Sverige.
Hon arbetade många gånger under svåra förhållanden
och fick epitet ”Bergsprängerskan”.
Kanske var det därför Frälsningsarméns första ledare i Sverige
kommendör Hanna Ouchterlony
vågade sända henne till staden Eskilstuna,
som vid denna tid var känd som ”smedernas stad”.
Den första möteslokalen var på Kriebsensgatan 18
och fanns där under många år.