logotype

Frälsningsarméns konfirmationsskola 2022

Frälsningsarméns årliga konfirmationshögtid hölls den 3 juli på kåren Templet i Stockholm, efter en veckas konfirmationsskola på Ågesta. 21 ungdomar har fått lära känna Bibeln och Jesus bättre, badat, sportat och fått nya vänner för livet.

Två temadagar med olika fokus  

Jennie Gallardo, Frälsningsarméns nationella ungdomssekreterare var ledare för årets konfirmationsskola. Veckan har bland annat innehållit två temadagar där deltagarna fått fokusera och lära sig mer om Frälsningsarméns arbete i världen mot människohandel och social rättvisa, samt om sexualitet, samlevnad och relationer med besök från Starta om, Frälsningsarméns stödarbete mot porrberoende.

— "Vi har fokuserat på hur deltagarna kan tänka kring människohandel, social rättvisa och samlevnad, och hur Jesus ser på dessa ämnen.", berättar Jennie.

Flertal aktiviteter för konfirmanderna

Utöver undervisningen har ungdomarna fått bada, sola, leka, sporta och ha gemenskap i det fina sommarvädret.

Glädjerik konfirmationshögtid 

Konfirmationshögtiden leddes av Frälsningsarméns ledare i Sverige, Bo och Christina Jeppsson. Det blev en glädjerik gudstjänst där samtliga konfirmander sade ja till Jesus, vilket blev en bekräftelse på deras konfirmation. 

Text: Emilia Beijer