Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Templets historia

STARTEN
Frälsningsarmén började sin verksamhet i Sverige 1882. Det första mötet, gudstjänsten, hölls i dåvarande Ladugårdslandsteatern vid Östermalmstorg. Efter att ha samlat in pengar till en byggnadsfond påbörjades bygget av en egen fastighet och i december 1887 invigdes lokalen med adress Östermalmsgatan 69. Under många år var namnet Stockholms 1:a kår men senare har det bytts till Templet, Stockholm.

LOKALEN
För att få rymd och högt i tak byggdes den stora samlingslokalen två trappor upp. Den är dessutom försedd med läktare. Entréplanet innehöll lokaliteter för enskilda sammankomster. En trappa upp fanns expeditionslokaler m.m. Under åren har många ombyggnader skett. Främst av de nedre planen. Dessutom är sedan många år hiss installerad som går ända upp i möteslokalen. Den yttre delen, fasaden, är i stort oförändrad och sedan länge K-märkt.

Från början kunde möteslokalen rymma drygt 1 200 personer men med bekvämare stolar i stället för hårda bänkar (de finns dock kvar på läktaren) har antalet möjliga mötesbesökare reducerats. På mellanvåningen finns numera lokal för mer interna sammankomster och i entréplanet caféutrymmen.

Går man igenom huset och ut på gården reser sig en del av Tyskbagarberget i dagen. För att kunna få fram en grund blev man alltså tvungen att spränga bort en del berg. Tyskbagarberget fick ge vika också vid dragningen av parallellgatorna och på ingen annan plats kan man idag se en del av massivet, så som man gör på gården till Tempelbyggnaden.

MUSIKLIVET
Redan 1883 startades strängmusikkår och hornmusikkår. Sådana grupper finns fortfarande och förhöjer gudstjänsterna med sång och musik. I varierande omfattning har Templet under alla år också bedrivit ungdomsverksamhet. I samband med söndagarnas förmiddags-gudstjänst finns idag söndagsskola. Templet har också regelbundna sammankomster för äldre liksom olika aktivitetssamlingar. För att se vad vi gör idag så kan du titta i vår Kalender

Frälsningsarmén verkar för närvarande i 127 länder över hela världen. Fastigheten på Östermalmsgatan 69 är dock den äldsta Frälsningsarmélokalen som byggdes just för att vara en sådan och som sedan kontinuerligt använts till detta och dit människor fortfarande är välkomna för att fira gudstjänst. Så hoppas vi också att det skall förbli.

FÖR MER INFO
Är du intresserad av att veta mera om Templet? Hör gärna av dig. Eller varför inte göra ett besök? På Kontakt-sidan finns alla uppgifter.

Skriv ut