Templets historia

Här finns det information om Templets historia

STARTEN
Frälsningsarmén började sin verksamhet i Sverige 1882. Det första mötet, gudstjänsten, hölls i dåvarande Ladugårdslandsteatern vid Östermalmstorg. Efter att ha samlat in pengar till en byggnadsfond påbörjades bygget av en egen fastighet och i december 1887 invigdes lokalen med adress Östermalmsgatan 69. Under många år var namnet Stockholms 1:a kår men senare har det bytts till Templet, Stockholm.

LOKALEN
För att få rymd och högt i tak byggdes den stora samlingslokalen två trappor upp. Den är dessutom försedd med läktare. Entréplanet innehöll lokaliteter för enskilda sammankomster. En trappa upp fanns expeditionslokaler m.m. Under åren har många ombyggnader skett. Främst av de nedre planen. Dessutom är sedan många år hiss installerad som går ända upp i möteslokalen. Den yttre delen, fasaden, är i stort oförändrad och sedan länge K-märkt.