Ukrainahjälpen

Hur hjälper vi flyktingar från Ukraina?

På torsdag eftermiddag hjälper vi ukrainska flyktingar. Start den 18 januari.

Ukrainahjälpen sker i samarbete med Gula Änglarna, Svenska kyrkans församlingar på Östermalm, Help in Change och Odd Fellow

Templets språkundervisning för ukrainska flyktingar drivs med stöd från Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.

Ukrainas flagga.