Kalender

Återkommande samlingar varje vecka under höst- och vårtermin:

 

  • Måndag-fredag: 09.00-12.00 Kafé i gemenskap, 10.30 Samling
  • Måndag: 14.00 Bibelsamtal
  • Tisdag: Tisdagsträffen 1, 2, 3 
  • Onsdag: 14.00-16.00 Språkkurs och Språkkafé, 17.15 Bön, 18.00 Bibelsamtal, 18.30 Övning Musikkåren
  • Torsdag: 13.00-16.00 Verksamhet för flyktingar från Ukraina
  • Söndag: 11.00 Gudstjänst