Språkundervisning

Människor från hela världen kommer till vårt språkkafé

1. På onsdagar mellan klockan 14.00 och 16.00 har vi språkkurs för ukrainare. Vi har två grupper under ledning av volontärer med lärarkompetens. Kursen startar den 17 januari.
2. Har du studerat svenska men behöver träna att prata mer svenska, har vi språkkafé på onsdagar mellan klockan 16:30-18.00
Verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Templets språkundervisning för ukrainska flyktingar drivs med stöd från Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.