Språkundervisning

Människor från hela världen kommer till vårt språkkafé

1. På onsdagar mellan klockan 14.00 och 16.00 har vi språkkurs för ukrainare. Vi har två grupper under ledning av volontärer med lärarkompetens. Kursen startade den 28 september och man har fått anmäla sig. Befintlig kurs tar inte in fler. Eventuellt kan en ny kurs starta senare om underlag finns.
2. Har du studerat svenska men behöver träna att prata mer svenska, har vi språkkafé på onsdagar mellan klockan 16:30-18.00
3. Språkträning/språkkafé för ukrainare finns på måndagar som en del av Ukrainaträffen på eftermiddagen.
Verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Templets språkundervisning för ukrainska flyktingar drivs med stöd från Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.