Språkundervisning

Vi välkomnar människor från hela världen att delta på vårt språkkafé

På onsdagar mellan klockan 14.00 och 16.00 har vi språkkurs för ukrainare. Vi har två grupper under ledning av volontärer med lärarkompetens. Språkundervisningen har uppehåll under sommaren men startar en ny grupp till hösten. Verksamheten startar återigen den 21 augusti.
Verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Templets språkundervisning för ukrainska flyktingar drivs med stöd från Europeiska unionen och Europeiska socialfonden.