Söka fonder

Varje onsdag under terminerna hjälper vi till med att söka olika fonder. Förbokning krävs.

Ring och boka tid:  076 065 66 13

Mer information? Se checklistan nedan.

Checklista

Följande dokument ska visa din aktuella situation och får inte vara äldre än 6 månader:

 • □  Familjebevis

  Kan beställas från Skatteverket tel. 0771-567 567 eller på www.skatteverket.se Obs! Annan typ av personbevis godtas inte.

 • □  Specifikationer på inkomster

  Exempelvis från din arbetsgivare, socialtjänsten, pensionsförsäkringsbolag, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan med flera.

Exempel på inkomster: Lön, Inkomst från eget företag, A-kassa, Föräldrapenning. Sjukpenning, Sjukersättning /Aktivitetsersättning, Pensioner, Omvårdnadsbidr, Merkostnadsers. Livränta, Bostadsbidrag, Bostadstillägg, Etableringsersättning, CSN, Studiebidrag, Studielån, Försörjningsstöd, Barnbidrag, Underhållsstöd.

Exempel på utgifter: A-kasseavgift, fackavgift, CSN-lån och årsbesked.

 • □  Hyresavi

  Om du är inneboende eller har inneboende behöver du skicka med både inneboendeavtal och aktuell hyresavi.
  Om du hyr i andra hand behöver du skicka med både andrahandskontrakt och aktuell hyresavi.

 • □  Årsbesked från bank/banker inkl. eventuellt fondsparande/värdepapper Obs! Vanligt kontoutdrag som visar transaktioner godtas inte.

 • □  ”Besked om slutlig skatt” eller ”Utdrag ur beskattningsregistret”

  Kan beställas från Skatteverket tel. 0771-567 567
  Obs! Andra former av inkomstuppgifter/kontrolluppgifter från Skatteverket godtas inte.

  Om du söker bidrag till tandvård eller glasögon måste ett kostnadsförslag bifogas.