Körer

Välkommen att sjunga i en av våra körer

Frälsningsarméns kör

Vi är en blandad kör med 30 medlemmar.

Vår repertoar består av sånger från olika kristna traditioner och tidsperioder: väckelse- och läsarsånger, sakrala sånger, lovsånger, traditionella gospel-sånger och negro spirituals.

Många av våra sånger hämtar vi ur Minns du sången - repertoaren.

Vi repeterar varje vecka och sjunger regelbundet på våra gudstjänster. Men vi besöker också gärna andra församlingar och i medverkar även i andra sammanhang.

Samvaron präglas inte bara av det musikaliska utövandet. Vi lägger stor vikt vid vår sociala och andliga gemenskap och att vara varandra till stöd och uppmuntran.

Vintergatans Kör

Frälsningsarmén i Huskvarna

Vintergatans Kör i Huskvarna träffas hösten 2022:

Första onsdagen i månaden kl 10.00-12.00.
- Onsdag 5 oktober
- Onsdag 2 november
- Onsdag 7 december

Utöver dessa träffar sjunger vi i sångstunderna:
- Onsdag 26 oktober 10.30 Solstickan, Jkpg
- Onsdag 23 november 10.30 Solstickan, Jkpg
- Onsdag 30 november:
14.00 Lärlingen, Huskvarna
15.30 Trädgården, Huskvarna


Välkommen – mer information lämnas genom

Bengt 073-566 18 40, Edvard 073-920 93 57 och Berth.