Ge din gåva – stöd barnfamiljer i Jönköping

Kören

Vi är en blandad kör med 30 medlemmar.

Vår repertoar består av sånger från olika kristna traditioner och tidsperioder: väckelse- och läsarsånger, sakrala sånger, lovsånger, traditionella gospel-sånger och negro spirituals.

Många av våra sånger hämtar vi ur Minns du sången - repertoaren.

Vi repeterar varje vecka och sjunger regelbundet på våra gudstjänster och på måndagsträffen. Vi besöker också gärna andra församlingar och i medverkar även i andra sammanhang.

Samvaron präglas inte bara av det musikaliska utövandet. Vi lägger stor vikt vid vår sociala och andliga gemenskap och att vara varandra till stöd och uppmuntran.

Kontakperson: Ulla Dahlquist 076 - 170 53 60