Ge en gåva till vårt hjälparbete i Södra Vätterbygden

Bibelsamtal

Vi möts varje måndag förmiddag kl 11-12 i Cafét. Vi läser Guds ord och samtalar om det tillsammans.