Frälsningsarméns kör

Vi är en blandad kör med 30 medlemmar.

Vår repertoar består av sånger från olika kristna traditioner och tidsperioder: väckelse- och läsarsånger, sakrala sånger, lovsånger, traditionella gospel-sånger och negro spirituals.

Många av våra sånger hämtar vi ur Minns du sången - repertoaren.

Vi repeterar varje vecka och sjunger regelbundet på våra gudstjänster och på måndagsträffen. Vi besöker också gärna andra församlingar och i medverkar även i andra sammanhang.

Samvaron präglas inte bara av det musikaliska utövandet. Vi lägger stor vikt vid vår sociala och andliga gemenskap och att vara varandra till stöd och uppmuntran.

Kontakperson: Ulla Dahlquist 076 - 170 53 60

Vintergatans Kör

Frälsningsarmén i Huskvarna

Vintergatans Kör är en kör för alla som träffas och sjunger i Huskvarna första onsdagen i varje månad kl 10.00-12.00.

Välkommen – mer information lämnas genom

Bengt 073-566 18 40, Edvard 073-920 93 57 och Berth.