Ge din gåva - stöd barnfamiljer i utsatthet i Södertälje

Vår tro

Frälsningsarmén är ett internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan. 

Vårt budskap är grundat i Bibeln. 
Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. 
Vårt uppdrag är att sprida budskapet om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.