Ge din gåva - stöd barnfamiljer i utsatthet i Södertälje

Medlemskap

Att följa Jesus gör man bäst tillsammans med andra.

Medlem i Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en generös, öppen och växande gemenskap av människor i olika åldrar och med olika bakgrund, där Jesus är i centrum.

  • Vi växer tillsammans som lärjungar, delar livet och fördjupar relationen med Jesus och medmänniskorna.
  • Vi tar oss an uppdraget att göra världen till en bättre plats.
  • Vi förmedlar frälsning och erbjuder en trygg miljö där människor kan bli hela till ande, kropp och själ.

Alla som tror på Jesus och vill följa honom är välkomna att bli medlemmar i Frälsningsarmén

Att bli medlem innebär att man gör Frälsningsarmén till sin kyrka, att man blir delaktig i den lokala kårens gemenskap, deltar i gudstjänster och församlingsliv och bidrar praktiskt och ekonomiskt i verksamheten, utifrån sina möjligheter och sin förmåga.

Att vara medlem innebär också att man bejakar den kristna tron som den presenteras i Frälsningsarméns lärosatser och att man respekterar att Frälsningsarmén är en alkohol- och drogfri gemenskap.

Soldat i Frälsningsarmén

En medlem kan välja att bli frälsningssoldat. Det innefattar ett tydligt val av livsstil och den som blir soldat skriver därför under en livsstilsdeklaration – ”En frälsningssoldats beslut/förbund”.

Om du vill bli medlem

Om du vill bli medlem, kontakta någon av våra kårledare

Som medlem erbjuds du kårens alla ceremonier såsom barninvigning, konfirmation, vigsel och begravning.

Alla möten som utannonseras är offentliga och för att gå på gudstjänst finns inget krav på medlemskap.