Ge din gåva - stöd barnfamiljer i utsatthet i Södertälje

För barn och ungdomar har vi olika aktiviteter, som fredagshäng, ungdomssamling och scouting med mera!

Varje år arrangerar vi även en bibeltävling för barn i åk 5, Bibel 5:an

Äldre personer har på dagtid sina egna välbesökta aktiviteter.

Frälsningsarmén har medlemmar som gör sin tjänst frivilligt på sin fritid. Officerarna (kårledarna), motsvarande pastorer, är anställda av Frälsningsarmén.

Välkommen!

Se Program/kalender för aktuell info eller kontakta oss för mer information om när terminen börjar respektive slutar.

I trygga händer - logga
I trygga händer - logga

I trygga händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för Frälsningsarméns arbete bland barn och unga. Målet är att all vår verksamhet skall vara fri från alla former av övergrepp.

Frälsningsarmén i Södertälje har antagit den policy som lyder:
"Frälsningsarmén vill främja varje individs fysiska, psykiska, sociala, moraliska och andliga välbefinnande. Frälsningsarméns policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt inom all vår verksamhet.
Varje medarbetare har ansvar för att förebygga övergrepp mot barn och unga. Varje händelse i form av övergrepp ska tas på största allvar och den som får kännedom om en sådan händelse ska agera i enlighet med Frälsningsarméns handlingsplan."