Ge din gåva - stöd barnfamiljer i utsatthet i Södertälje

”Soppa, tvål och frälsning”

Söndag 8 september 2019 firade kåren att man fyller 130 år. Kl 11-15 var det öppet hus. Vi började med att fira gudstjänst och tackade Gud för vad som varit. Vi såg också framåt och lade framtiden i Herrens händer. Under gudstjänsten fick vi lyssna till predikan av divisionschef Leif Öberg. Övriga medverkande var: Musikkåren, Tillsammanskören, en tillfällig sångkör som leddes av Ingmarie Cederholm, solosång av Lennart Persson och vittnesbörd av Ulf Sundblad. Kårledare Agneta Öberg var mötesledare.

Sedan serverades soppa och fika i caféet. Under tiden kunde man gå runt och ta del av kårens olika aktiviteter. Vi fick höra om Frälsningsarméns historia, fanans, vapnets och botbänkens betydelse. Scouter, scrapbooking och söndagsäventyret visade vad de brukar göra och man fick även vara med i några av deras aktiviteter. Musikkåren visade några av sina instrument och bön- och bibelgrupperna berättade vad de gör.

Sammantaget blev det en fin och härlig dag som tack vara Guds nåd samlade många människor.