Ge din gåva - stöd barnfamiljer i utsatthet i Södertälje

Kårens tidiga historia

1889 Stabskaptenerna Ögrim och Janson ”öppnar eld” i Södertälje genom att hålla ett möte på Centralhotellet (gamla brandstationen, numera riven).

Kårlokalen på Nygatan 36, invigs 1912.
Kårlokalen på Nygatan 36, invigs 1912.
Första kårlokalen till höger vid Stora torget
Den första kårlokalen vid Stora torget
Kårlokalen ”Paradiset” vid Mälarhamnen (numera riven). Kåren flyttade hit 1894
Kårlokalen ”Paradiset” vid Mälarhamnen (numera riven). Kåren flyttade hit 1894
Kårlokalen på Nygatan 36, invigs 1912.
Kårlokalen på Nygatan 36, invigs 1912.
Första kårlokalen till höger vid Stora torget
Den första kårlokalen vid Stora torget

Södertälje – den miljö kåren fötts i och lever i
Utdrag från skriften Södertälje för Kristus, inför kårens 90-års jubileum.

Södertäljes framväxt
Ända fram till mitten av förra seklet var Södertälje en mycket obetydlig småort. 1862 fanns det 1 800 invånare, men då hade expansionen börjat.

Industrialiseringen nådde toppar 1868-1877
Några ex: Järnvägen, Ekenbergska vapenfabriken och Brännvinsbolaget.
1863 tillkom stadsfullmäktige.

Badorten Södertälje hade ett mycket gott namn och fortlevde ännu en tid. 1865 tillkom varmbadhus.

Kyrkorna
Svenska kyrkan var statskyrka. Konventikelplakatets förbud.
1865 bildades Södertälje missionsförening. Baptisterna började bygga sitt Betel 1882. Metodisterna etablerade sig 1875.
1889 kom Frälsningsarmén till staden.
Oscar Bernadotte inledde år 1898 de årliga ekumeniska konferenserna ”Södertäljekonferensen”. Dessa grundlade samarbetet mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Kårens tidiga historia
1889 Stabskaptenerna Ögrim och Janson ”öppnar eld” i Södertälje genom att hålla ett möte på Centralhotellet (gamla brandstationen, numera riven). Kåren blir den 68:e som öppnas i Sverige.

1890 Lägret i juli startade genom en sjömanöver med tre båtar från Stockholm. Lägret kommer att förbli Frälsningsarméns verkligt stora mötesplats t o m 1916. Porten till platsen består av två höga fästningstorn. Plattformen rymmer 600 personer. I vissa av sommarmötena deltar upp till 15 000 personer. General William Booth gästar den svenska kongressen och därmed Lägret en lång följd av år. Vid dessa generalsbesök marscherar salvationisterna genom staden för att hälsa världschefen på torget. Salvationister från hela landet hör till Lägermötenas deltagare. För det mesta ordnas båtresor från Stockholm med för varje år allt fler deltagande ångbåtar.

1892 bildas Strängmusikkåren i Södertälje.
1895 bildas Hornmusikkåren i Södertälje.

1916 En epok avslutas. Kanalen ska ändras, och Lägret kommer inte kunna användas fler somrar. General Bramwell Booth kommer tillsammans med båtar och extratåg för att tillsammans med landets frälsningssoldater säga farväl till Lägret. Det blir en regnig dag som dock samlar en stor folkskara.

1920 Frälsningsarméns musikkår blåser in julen den 24 december kl 16.00 på Stora torget. En ny tradition har inletts.

Väckelsekampanjer, böneveckor – både ekumeniskt och enbart med kåren har genomförts under årens lopp. Det har ordnats fester och insamlingar till förmån för fattiga barn.

1934 Hemförbundet bildas i Södertälje.

 

Faktarutan

1889 startar Frälsningsarmén i Södertälje
1892 bildas Strängmusikkåren
1895 bildas Hornmusikkåren
1934 bildas Hemförbundet (numera Dagledigträffen)

”Så länge kvinnor gråter som nu tänker jag kämpa; så länge små barn får gå hungriga tänker jag kämpa; så länge män döms om och om igen till fängelse tänker jag kämpa; så länge det finns ett fyllo kvar, så länge det finns fattiga och trasiga flickor kvar på gatan, så länge det finns en enda mörk själ som inte nåtts av Guds ljus tänker jag kämpa. Jag tänker kämpa ända till slutet! ”

William Booths sista tal den 9 maj 1912 i Royal Albert Hall, London, Storbritannien.