Ge din gåva - stöd barnfamiljer i utsatthet i Södertälje

Gåvor

Frälsningsarmén i Södertälje får inga bidrag till sin verksamhet vare sig från kommunen eller staten. Större delen av vår ekonomi baseras på medlemmars egna gåvor.

Vi har mött en stor generositet av människor som vill stödja vår verksamhet ekonomiskt.

Du kan vara med och skänka pengar

  • Genom någon av våra Frälsningssoldater som står ute med insamlingsbössa.
  • Plusgiro 44 79 02 - 8
  • Swish 123 543 01 86
  • Stödja Frälsningsarmén genom att ge din kyrkoavgift.

Kyrkoavgift

Tidigare har Svenska Kyrkan haft en egen beskattningsrätt över alla sina medlemmar. I samband med att kyrkan skildes från staten, upphörde den och är nu ersatt av en Kyrkoavgift.

Svenska kyrkan har kvar huvudansvaret för begravningsväsendet och du betalar alltid en viss del dit, den s.k. begravningsavgiften, vare sig du är med i Svenska kyrkan eller inte. Den täcker kostnader för vissa transporter i samband med begravning, lokaler, kremering, gravsättning och gravplats i 25 år för alla, oavsett samfundstillhörighet, men täcker inte själva begravningsgudstjänsten.

I Frälsningsarmén är kyrkoavgiften 1 % av din beskattningsbara inkomst. Kontakta oss gärna för mer information angående kyrkoavgiften.