Barn, unga och familj

Frälsningsarmén värnar om barn och unga som har det svårt på olika sätt. Det kan handla om brist på pengar och/eller meningsfull sysselsättning men också psykisk ohälsa. Ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg miljö och någon som lyssnar på den som behöver prata, är exempel på vad vi erbjuder på våra HVB-hem, stödboenden och familjecentren.

FAM-huset HVB - Borås

FAM-huset - är en icke vinstdrivande och tvärprofessionell verksamhet bestående av socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, förskolepedagog samt psykolog och kock. Vi tar emot föräldrar med barn upp till 13 år för utredning och behandling samt akutplacering och har en hög personaltäthet oavsett beläggning vilket garanterar en god omsorg och tillgänglighet.  Våra gäster bor i 6 lägenheter med plats för 16 individer med alla nödvändiga faciliteter och har möjlighet att själva tillaga sina måltider vid behov.  IVO utövar kontinuerlig tillsyns av vår verksamhet och senaste IVO rapport kan lämnas ut på begäran.

Vårsol Samtalscenter - Jönköping

Vårsol samtalscenter arbetar med stödgruppsverksamhet och enskilda samtal för barn och ungdomar, unga vuxna, samt föräldrastöd. Vi som arbetar här är socionomer och beteendevetare samt socialpedagoger.
Våra målgrupper är: Barn till föräldrar/syskon med psykisk och/eller fysisk ohälsa. Barn som förlorat en förälder/ett syskon (barn i sorg). Barn som har förälder eller syskon som har begått brott. Barn som upplevt våld i hemmet. Barn som har/haft föräldrar med beroende. Barn till skilda föräldrar. Vi erbjuder även KBT och ACT-samtal vid behov.

Vårsol stödboende - Jönköping

Vårsol stödboende - har 11 boendeplatser. Här bor ungdomar mellan 16 - 20 år själva i egen lägenhet med självhushåll men får stöd i att klara av sin vardag. Ungdomarna har olika bakgrundsproblematik som till exempel de som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation, de som  har varit eller är placerade på ett HVB och nu är redo att ta nästa steg. Personal finns tillgänglig dygnet runt.  

Familjecenter - Göteborg

Frälsningsarméns familjecenter i Göteborg startades hösten 2010, då vi såg att det fanns ett behov av att skapa nätverk och erbjuda olika aktiviteter för föräldrar och deras barn. Vi har bland annat öppen förskola, barnrytmik och familjeeftermiddag. En familj kan se ut på olika sätt. Vi är påverkade av den miljö som vi har runt omkring oss. Livet skiftar och i en familj kan man ibland behöva någon att få dela sina glädjeämnen med, men också vardagens problem och bekymmer.